Brakyterapi: Ett samlingsbegrepp för radioterapi interstitiellt, i hålrum och på kroppsytor. Strålningskällorna är helt eller delvis avskärmade och placeras på eller nära kroppsytan eller i en naturlig kroppshåla. De kan också inneslutas direkt i kroppsvävnader.Iridiumradioisotoper: Instabila isotoper av grundämnet iridium som sönderfaller under avgivande av strålning. Ir-isotoper med atomvikter mellan 182 och 190, 192 och 194-198 är radioaktiva isotoper.StrålbehandlingsdosStrålbehandlingsplanering, datorstöddStrålningsskadorRuteniumradioisotoperDosfraktionering: Uppdelning av den totala strålbehandlingsdosen (stråldosering) på ett antal behandlingstillfällen (fraktioner) vid bestämda tidsintervaller.ProstatatumörerRadiometriRadiotherapy, Image-GuidedVaginaltumörerLivmoderhalstumörer: Cancer i livmoderhalsen.Beta ParticlesJodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.Radioterapi, datorstöddDos-responskurva, strålning: Förhållandet mellan en given stråldos och organismens eller vävnadens gensvar på strålningen.BehandlingsresultatYtterbiumKombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.StrålbehandlingTungtumörerChoroid Neoplasms: Den vanligaste typen av intraokulära tumörer är koroidala maligna melanom. De uppkommer vanligtvis efter puberteten och ökar i incidens med stigande ålder. De flesta maligna melanom i ögats uveala omr åden utvecklas från godartade melanom (födelsemärken).Fettnekros: Tillstånd där fettvävnadsdöd leder till att neutrala fetter bryts ned i fettsyror och glycerol.StråldosRectumRectal DiseasesMagnetisk resonanstomografi, inteventionell: Minimalt invasiva metoder som med hjälp av magnetisk resonanstomografi åskådliggör vävnadsstrukturer.UrinstämmaRadiotherapy, ConformalOrgans at RiskTumörrecidiv, lokaltHistiocytomUvealtumörerUrineringsstörningarStrontiumradioisotoperRadioisotoperProtesimplantationRadioisotopteleterapiRadioterapi, högenergiskGlossektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av tungan.StrålningsonkologiRetrospektiva studierDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.StrålskyddProstataspecifikt antigenStrålbehandling, understödjandeAndrogenantagonister: Föreningar som hämmar eller motverkar biosyntesen och verkan av androgener.KranskärlsrestenosGynekologiska tumörer: Tumörsjukdomar i kvinnans fortplantningsorgan.Colon sigmoideumTumörstadieindelningRheniumUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.RöntgenfantomBröstbevarande kirurgi: Kirurgiskt avlägsnande av endast så mycket bröstvävnad att kanterna av den avlägsnade vävnaden är tumörfria.