BröstkorgToraxröntgenBröstkorgsskadorRevbenBröstkorgstumörerDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Djurs flyktVingeBröstkorgssjukdomarBuk: Kroppsdel mellan bröstkorg och bäcken.LungsäckssjukdomarStrålningspneumonitMediastinum: Det bindvävsfyllda utrymmet mellan lungorna.BukröntgenRöntgenfantomToraxväggSubkutant emfysenDrosophila melanogaster: En flugart som används mycket i genetisk forskning pga sina stora kromosomer.HuvudBäckenBin: Insekter tillhörande familjen Apoidea, med världsomfattande utbredning. Av nektar från blommor framställer de honung som föda åt sina larver. De har giftgadd, och bistick kan hos överkänsliga personer ge upphov till svår allergisk reaktion.BröstbenEllis-Van Crevelds syndrom: Dvärgväxt i kombination med bristande utveckling av hud, hår och tänder, polydaktyli och septumdefekt i hjärtat.Compound Eye, ArthropodBronkutvidgning: Bestående, onormal vidgning av luftrören.Respiratory-Gated Imaging TechniquesTorakotomiDrosophila: Ett släkte små, tvåvingade flugor (bananfluga, fruktfluga) med ungefär 900 kända arter. Inga andra arter av organismer är så väl undersökta i genetiskt och cellbiologiskt hänseende som dessa.Drosophilaproteiner: Proteiner från insektarter tillhörande släktet Drosophila (bananfluga, fruktfluga). Särskilt proteiner från den mest välundersökta Drosophilaarten, Drosophila melanogaster, tilldrar sig stort intresse när det gäller forskning inom morfogenes och utveckling.OdonataDiafragmabråck: Utbuktning på bukhinnan från någon del av bukhålan in i brösthålan. Syn. hiatusbråck.SinnesorganPuppLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Entomologi: Läran om insekter.PleurahålaTrattbröst: En form av missbildning där bröstbenet förskjutits bakåt och blivit konkavt, så att bröstkorgen blivit skålformad.AndningsmekanikAndningLuftkuddar: Säkerhetsanordningar i bilar, konstruerade som säckar som automatiskt fylls med luft vid kollision och fångar upp förare eller passagerare som kastas framåt eller sidledes.Antennapedia Homeodomain ProteinKorta revben-polydaktylisyndrom: Ett syndrom som ärvs som ett autosomalt recessivt drag och är oförenligt med liv. Huvuddragen består av smal bröstkorg, korta revben, missbildade skulderblad och bäcken, och polydaktyli (övertaliga fingrar och tår).Metamorfos, biologisk: Genomgripande fysisk förvandling under levande organismers utveckling från omogna stadier till vuxenstadier, som t ex grodyngel till grodor och larver till fjärilar.Toraxkirurgiska teknikerLungsäck: Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.Artefakter: Konstgjorda föremål.Bukskador: Allmänna eller ospecificerade skador på organ i bukhålan.Bronkografi: Röntgenundersökning av luftrörsträdet efter tillförsel av något kontrastmedel.Insektsgener: Arvsmassan hos insekter.SkuldraTvillingar, sammanvuxnaBildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.Insektproteiner: Proteiner hos någon insektsart.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.NackeBlödning i lungsäckenStråldosMediastinal cysta: Cystor i de olika delarna av mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna), där den övre delen innehåller luft- och matstrupe, den stora lymfgången och tymus, den nedre, mittersta delen innehåller hjärtsäcken, den främre, nedre innehåller lymfkörtlar, och den nedre, bakre innehåller lymfgången och matstrupen.Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.