Blodplättssjukdomar: Störningar orsakade av avvikelser i antalet blodplättar och deras funktioner.Blodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.TrombocytaggregationCore Binding Factor Alpha 2 SubunitMegakaryocyte Progenitor CellsBlödningsbenägenhet: Mer eller mindre spontan blödning till följd av brister i blodlevringsmekanismerna (blodkoaguleringssjukdomar) eller annan störning som ger upphov till strukturella brister i blodkärlen (vaskulära hemostatiska störningar).Bernard-Souliers syndrom: En ärftlig koagulationsrubbning kännetecknad av långa blödningstider, ovanligt stora blodplättar och onormal protrombinförbrukning.TrombocytopeniTrombocytantalTrombasteniMegakaryocyter: Mycket stora benmärgsceller som frisätter mogna blodplättar.TrombocytadhesivitetStamtavlaDominanta gener: Gener som återspeglas hos fenotypen såväl i det homozygota som heterozygota tillståndet.TrombocytmembranglykoproteinerTrombocytfaktor 4Leukemia, myeloisk, akut: Akut leukemi som skiljer sig från akut lymfocytisk leukemi (ALL) genom de leukemiska märg- och blodcellernas morfologi. Ofta finns där cytoplasmakorn, och kärnan är vanligtvis stor och oregelbunden. Sjukdomen är vanligare än ALL hos vuxna och kan förekomma vid alla åldrar.TrombinSerotoninAdenosindifosfat: Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.TrombocyttransfusionTrombocytglykoprotein GPIIb-IIIa-komplexTrombocytglykoprotein GPIb-IX-komplexBetatromboglobulinTrombocytaktiveringManodepressiv sjukdom: Svår, affektiv sjukdom med stora svängningar i sinnesstämningen mellan återkommande nedstämdhet eller upprymdhet och depressivitet.TrombocytaktiveringsfaktorTrombocytfunktionstester