Ambystoma: Ett släkte av familjen Ambystomatidae (mullvadssalamandrar). De mest kända arterna av detta släkte är Ambystoma mexicanum och A. tigrinum.Ambystoma mexicanum: En salamander (kallad axolotl) som förekommer i mexikanska insjöar.De står för ca 30 procent av alla stjärtgroddjur som används för forskningsändamål.UrodelaRanavirusAmbystomatidae: Mullvadssalamandrar. En familj av ordningen Urodela (stjärtgroddjur) med 4 nu levande släkten och 33 arter, som alla hör hemma i Nordamerika. De vuxna djuren är landlevande, medan ynglen lever i vatte n.Amfibier: En klass av ryggradsdjur som kan leva såväl i vatten som på land. Hit hör t ex grodor, paddor och salamandrar. De har funnits sedan devontiden.Metamorfos, biologisk: Genomgripande fysisk förvandling under levande organismers utveckling från omogna stadier till vuxenstadier, som t ex grodyngel till grodor och larver till fjärilar.DNA-virusinfektioner: Infektioner orsakade av DNA-virus.Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.PleurodelesKromatoforer: De stora pigmentcellerna hos fiskar, grod- och kräldjur och många ryggradslösa djur, som aktivt sprider och ackumulerar sina färgämneskorn. Dessa celler omfattar melanoforer, erytroforer, xantoforer, leukoforer och iridioforer. Hos alger motsvaras kromatoforer av kloroplaster. Hos fototrofa bakterier motsvaras de av membranorganeller (bakteriella kromatoforer).SockeralkoholerVävnadsnybildningExtremiteter: Kroppens lemmar.ParabiosFotoreceptorerceller: Celler som känner av och släpper igenom ljus.SvansKentucky: Delstat i USA, belägen i Mellanvästern, gränsande till Indiana och Ohio i norr och Tennessee i söder. Ytan är 105 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 4,2 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Frankfort.Framben: Främre extremitet hos fyrfota djur.Config-mappning