Loading...
99mTc-DMSASuccimerVesikoureteral refluxTeknetiumPyelonefritUnitiolKelatkomplexbildare: Organiska substanser som bildar två eller fler bindningar med en central metalljon. I heterocykliska ringar utgör metallatomen en del av ringen. Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande klorofyllet i växter. Kemiskt används de som jonfångare i lösningar, medicinskt mot mikroorganismer, för behandling vid metallförg iftning och i kemoterapiprotokoll.OrganoteknetiumföreningarCicatrix: Nybildning av vävnad (ärrvävnad) i samband med sårläkning.SulfhydrylföreningarBly: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Pb, atomnummer 82 och atomvikt 204. Bly är en mjuk och mattgrå metall som bildar giftiga salter. Av grundämnets fyra naturliga isotoper har tre bildats genom radioaktivt sönderfall: Pb206, 207 och 208.Kelatterapi: Behandling av tungmetallsförgiftning med preparat som avskiljer metallen från organ och vävnader och binder den i en ringstruktur i en ny förening som kan elimineras ur kroppen.RadioisotoprenografiBlyförgiftning99mTc-EHIDAMotgifter: Medel som motverkar eller neutraliserar gifter.Teknetium Tc 99m-lidofeninRadiofarmakaKvicksilver: Ett metalliskt grundämne i flytande fas vid rumstemperatur. Kemiskt tecken är Hg, atomnummer 80 och atomvikt 200,59. Kvicksilver har många industriella tillämpningar, och dess salter har använts terapeutiskt. Det kan absorberas genom hud och slemhinnor och ge kvicksilverförgiftning. Pga av toxiciteten har den kliniska användningen av kvicksilver och dess derivat minskat.Teknetium Tc 99m-svavelkolloidUrinvägsinfektionerTeknetium Tc 99m-medronatTeknetium Tc 99m-disofeninTeknetium Tc 99m-pyrofosfatNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Teknetium Tc 99m aggregerat albuminTeknetium Tc 99m-pentetatTeknetiumföreningarTenn