4-acetamido-4´-isotiocyanatostilben-2,2´-disulfonsyra4,4´-diisotiocyanostilben-2,2´-disulfonsyraKlorider: Oorganiska föreningar härrörande från saltsyra och innehållande en Cl-jon.Bikarbonater: Oorganiska salter som innehåller -HCO3-radikalen. De är av betydelse för bestämmande av blodets pH. Halten av bikarbonatjoner regleras av njurarna, och nivåerna i blodet utgör en indikator på alkalire serven och buffringskapaciteten.Purinergic P2 Receptor AntagonistsPyridoxalfosfatKloridkanaler: Cellmembranglykoproteiner som är selektiva för kloridjoner.NitrobensoaterChloride-Bicarbonate AntiportersStilbenerReceptors, Purinergic P2XP2-receptorerAnjoner: Negativt laddade atomer, radikaler eller atomgrupper som vandrar till anoden eller den positiva elektroden (pluspolen) vid elektrolys.SuraminNiflumsyraAntiportörer: Membranbundna glykoproteiner som svarar för transport av två olika molekyler eller joner genom ett membran samtidigt och i motsatta riktningar.Purinergic P2 Receptor AgonistsAnilinnfaftalensulfonater: En klass organiska föreningar som innehåller en anilin- (fenylamin-)grupp länkad till ett salt eller en ester av naftalensulfonsyra. De används ofta som fluorescerande färgämne.Purinergic P2X Receptor AntagonistsVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Natriumbikarbonat symporterAmilorid: En pyrazinförening som hämmar natriumreabsorbtion genom natriumkanalerna i njurepitelceller. Detta ger upphov till en negativ spänning i cellernas luminalmembran och reducerar utsöndringen av kalium- och vätejoner. Amilorid används tillsammans med diuretika för att minska kaliumförlusten.