3-Hydroxyanthranilate 3,4-Dioxygenase3-hydroxyantranilsyra: En oxidationsprodukt vid tryptofanmetabolism. Kan vara en scavenger för fria radikaler och karcinogen.Quinolinic AcidKynurenin: En aminosyra som är prekursor till kynurensyra och som utsöndras i små mängder i urin som metabolit av tryptofan.Dioxygenaser: Icke hembärande, järnhaltiga enzymer som tillför substratet två syreatomer. Enzymerna är viktiga för biosyntesen av flavonoider, gibberelliner och hyoscyamin, samt för nedbrytningen av aromatiska kolväten. EC 1.14.12.-.ortho-AminobenzoatesOxygenaserKynurenin-3-monooxygenas: Ett NADPH-beroende flavinmonooxygenas som har avgörande betydelse i tryptofankatabolismen, genom att katalysera hydroxyleringen av L-kynurenin till 3-hydroxi-L-kynurenin och NADP. EC 1.14.13.9.NitrobensoaterTryptofan4-hydroxyfenylpyruvatdioxygenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av 4-hydroxyfenylpyruvat och syre till homogentisinsyra och koldioxid. EC 1.13.11.27.Katekol-2,3-dioxygenasKarboxilyaser: Enzymer som katalyserar icke-hydrolytisk anslutning eller frigörande av en karboxylgrupp till eller från en förening. De omfattar karboxilaserna och dekarboxilaserna. EC 4.1.1.Protokatekuat-3,4-dioxygenasCysteindioxygenasKatekol-1,2-dioxygenasTryptofanoxygenasHomogentisat-1,2-dioxygenasKatekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.PseudomonasBiologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.