2S Albumins, PlantAlbuminer: Vattenlösliga proteiner som finns i äggvita, blod, lymfa och andra vävnader och vätskor. Vid upphettning koagulerar de.VäxtantigenerGenmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.SerumalbuminSesamumVäxtproteinerBertholletiaNötterVäxtbladFrön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.Växter, giftigaVäxtrötterVäxtgener: Arvsmassan hos växter.Serumalbumin, bovintArachis hypogaea: En växtart (jordnöt) av familjen Fabaceae som ger frön (jordnötter), rika på protein, olja och lektiner.VäxtextraktVäxtskottProteinprekursorerMedicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Växt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.Plant DevelopmentAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Plant CellsVäxtstammarGenom, växt: Den fullständiga arvsmassan i en växts kromosomuppsättning.Arabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Växter, ätbaraPlant StructuresTillväxtregulatorer, växter