1-naftylamin: En misstänkt industriell karcinogen. Dess N-hydroxymetabolit är starkt karcinogen och mutagen.2-naftylamin: Ett naftalenderivat med karcinogen verkan.NaftalenerFenomen inom organisk kemiDietylaminer: N-etyl-etanaminer. Generell kemisk formel: C4H11N. Dietylamin har obehaglig doft (som av gammal fisk).Dimetylaminer: Dimetylamin (DMA) är en ammoniakdoftande gas med flera användningsområden som råvara inom t ex kemisk-teknisk industri och läkemedelsindustrin.Kemi, organiskHydroxylaminer: Organiska föreningar som innehåller radikalen NH2OH.Aminering: Bildande av en amin, antingen genom att föra en aminogrupp till en organisk acceptorförening eller genom reduktion av en kväveförening.Aminobifenylföreningar: Bifenylföreningar med en eller flera aminogrupper i någon position.Bensidiner: Mycket giftiga industrikemikalier. De absorberas genom huden och orsakar dödliga skador på blod, urinblåsa, lever och njurar. Bensidiner är starkt kancerogena.Aminer: En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.SulfonsyrorCancerframkallande ämnenUrinblåsaPapperskromatografi: En typ av kromatografi, där den fasta fasen består av filterpapper av speciell kvalitet. I övriga avseenden liknar den tunnskiktskromatografi.Urinblåsetumörer: Cancer i urinblåsan.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.