Loading...
1-deoxinojirimycin: (2R-(2-alfa,3-beta,4-alfa,5-beta))-2-(hydroximetyl)-3,4,5-piperidinetriol. En alfaglukosidashämmare med antiviral verkan. Deoxynojirimycinderivat kan ha anti-HIV-verkan.AlfaglukosidaserGlukosamin: Ett aminsocker som finns i kitin, cellmembran och glukosaminoglykaner (mukopolysackarider).Indoliziner: En grupp dubbelringade, heterocykliska föreningar.Morus: Ett växtsläkte (mullbärssläktet) av familjen Moraceae, mest känt för silkesodling, men även för sina välsmakande bär.SwainsoninGlukosidaser: Enzymer som hydrolyserar O-glukosylföreningar. EC 3.2.1.-.Mannosidaser: Glykosidhydrolaser som katalyserar hydrolys av alfa- eller betalänkad mannos.AlfamannosidasOligosackariderIminofuranoserIminopyranoserGlukan 1,4-alfaglukosidas: Ett enzym som katalyserar hydrolys av de yttersta 1,4-bundna alfa-D-glukosdelarna från icke-reducerande ändar av polysackaridkedjor, med frigörande av betaglukos. Det förmår även hydrolysera 1,6-alfa-glukosidbindningar om nästa bindning i sekvensen är 1,4. EC 3.2.1.3.IminosockerAkarbos: En alfaglukosidashämmare som fördröjer upptaget av kolhydrater i tunntarmen och sålunda dämpar ökningen av blodsockerkoncentrationen efter kolhydrattillförsel. Det ges oralt till patienter med icke-in sulinberoende diabetes mellitus.Sodium-Glucose Transport ProteinsMannosyl-glykoprotein-endo-beta-N-acetylglukosaminidas: En grupp besläktade enzymer som är ansvariga för endohydrolysen av di-N-acetylkitobiosylenheten i glykopeptider och glykoproteiner med högt mannosinnehåll. EC 3.2.1.96.Alkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Hexosaminidaser: Enzymer som katalyserar hydrolysen av N-acylhexosaminrester i N-acylhexosaminer. Hexosaminidaser verkar också på glukosider, galaktosider och ett flertal oligosackarider.Mannos: En hexos eller fermenterbar monosackarid och isomer av glukos från manna (mannaasken, Fraxinus ornus, och besläktade arter).Glykosylering: Kemisk eller biokemisk koppling av kolväte- eller glykosylgrupper till andra ämnen, särskilt peptider eller proteiner. Glykosyltransferaser förmedlar denna biokemiska reaktion.AdenohypofyshormonerGlukosyltransferaser: Enzymer som katalyserar överföringen av glukos från nukleosiddifosfatglukos till en acceptormolekyl som ofta är ett annat kolhydrat. EC 2.4.1.-.BetaglukosidasAlfa 1-antitrypsinEnzymhämmareKolhydratsekvens: Ordningsföljden av kolhydrater i polysaccharider, glykoproteiner och glykolipider.Glykosidhydrolaser: Enzymer som hydrolyserar O- and S-glykosylföreningar. EC 3.2.1.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.