Urinblåsetumörer: Cancer i urinblåsan.UrinblåsaCarcinoma, Transitional Cell: En elakartad neoplasm som uppstår i övergångsepitel och som huvudsakligen förekommer i urinblåsa, urinledare eller njurbäcken (isynnerhet om starkt differentierad), ofta papillär. Urinblåsesjukdomar: Sjukdomar i urinblåsan.Urinblåsestenar: Konkrement (stenar) bildade i urinblåsan eller transporterade dit via urinledarna. Syn. cystoliter.UrotelUrinary Bladder, OveractiveBlåskatarr: Inflammation i urinblåsan. Syn. cystit.Blåshalshinder: Hinder i urinblåsans hals som försvårar urintömningen.Blåsstörning, neurogen: Bristande funktion hos urinblåsan pga sjukdomar i de delar av det centrala eller perifera nervsystemet som styr urintömningen. Denna störning har ofta samband med ryggmärgssjukdomar, hjärnsjukdomar el ler perifera nervsystemets sjukdomar.ButylhydroxibutylnitrosaminUrineringUrinvägarUrinvägsinfektionerCystoskopi: Undersökning, behandling eller kirurgiska ingrepp i urinblåsan med hjälp av endoskop.UrininkontinensUrinvägskateteriseringGlatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.UrinstämmaCystektomi: Teknik för avlägsnande av urinblåsan.UrodynamikBufo marinus: En art av de äkta paddorna, Bufonidae, med utbredning i tropiska områden. Från körtlar i huden utsöndras ett kraftigt gift.Läkemedelstillförsel i urinblåsan: Tillförsel av läkemedel i urinblåsan, för behandling av lokala sjukdomstillstånd, inkl. tumörer.TumörerUrinBlod i urin: Förekomst av blod i urinen.UrinvägsstenarMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Urinblåsefistel: Onormal kanal i blåsan eller mellan blåsan och något omgivande organ.Bukspottkörteltumörer