Loading...


UnderkäksspottkörtelSpottkörtelsjukdomar, underkäkeSpottkörteltumörer, underkäkeSublingual körtelSpottkörtelsgångarSpottkörtlarParotid GlandSpottkörtelinflammationSalivavsöndringSpottkörtelstenarSalivproteiner och peptiderAquaporin 5SpottkörtelsjukdomarSalivParasympatiska nervsystemetTungnerv: En sensorisk förgrening på underkäksnerven, som utgör en del av den femte hjärnnerven. Tungnerven består av allmänna, afferenta nervtrådar från de främre två tredjedelarna av tungan, munbotten och underkäkens tandkött.Exokrina körtlar: Körtlar som utsöndrar sekret til slemhinnornas ytor och huden.Kallikreiner: Proteolytiska enzymer i serinendopeptidasfamiljen som finns i normalt blod och urin. Kallikreiner har specifikt kraftfull kärlvidgande och blodtryckssänkande effekt, och de ökar kärlgenomsläppligheten och påverkar glatt muskulatur. Hos män är de fruktsamhetshämmande. Det finns tre kända former: plasmakallikrein (EC 3.4.21.34), vävnadskallikrein (EC 3.4.21.35) och prostataspecifikt antigen (EC 3.4.21.77).SpottflödeSialografiSpottkörteltumörerMuntorrhetParasympatektomiSalivcystatinerBröstkörtlar hos djur: Mjölkkörtlar hos andra däggdjur än människan.Tårapparat: Det tårbildande och tårledande systemet, vilket omfattar tårkörtlarna, ögonlockskanterna, bindhinnesäcken och tåravrinningen.Prolinrika proteindomänerSjögrens syndromDihydroergotamin: Ett 9,10-alfa-dihydroderivat av ergotamin. Det används som kärlsammandragande medel, särskilt vid behandling av migrän.Natriumperteknetat Tc 99mTrumhålesträng: En gren av ansiktsnerven (7. kranialnerven) som löper igenom mellanörat och fortsätter genom den petrotympaniska fåran. Trumhålesträngen förmedlar smakförnimmelser från de främre två tredjedelarna av tungan och leder parasympatiska impulser till spottkörtlarna.PilokarpinSpottkörtlar, mindreAdenom, pleomorft: En godartad, långsamt växande spottkörteltumör. Yttrar sig som en liten, smärtfri och fast knuta, vanligen i öronspottkörteln. Drabbar oftast kvinnor över 40 år.Autonoma medel: Medel som antingen påverkar det autonoma nervsystemet eller efterliknar dess effekt på funktioner som andning, blodcirkulation, matsmältning, reglering av kroppstemperatur, produktion av vissa endokri na substanser osv.Råttor, WistarMorfogenes: Utvecklingen av anatomiska strukturer i formandet av en- eller flercelliga organismer. Morfogenesen leder till formförändringar av en del av, delar av eller hela organismen.SvettkörtlarHistocytokemiAtropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.Keratoconjunctivitis sicca: Uttorkning av och inflammation i ögats bindhinna till följd av brist på tårvätska. När symtomet uppträder tillsammans med xerostomi och polyartrit kallas tillståndet Sjögrens syndrom.Råttor, inavlade stammarTalgkörtlarVävnadskallikreinerMöss, inavlade ICRUnderbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.Metakolinföreningar: En grupp föreningar som är derivat av beta-metylacetylkolin (metakolin).SmakstörningarQuinuclidinesSerös hinnaHarders körtel: En talgkörtel som finns hos ett flertal olika landlevande ryggradsdjur. Den är placerad i ögonhålan och kan ha olika funktioner. Dess sekret smörjer ögongloben, och den kan utsöndra tillväxtfaktorer. Hos fåglar har den även en immunförsvarsfunktion, och hos vissa gnagare spelar den en roll i fotoreceptionen och värmeregleringen.Isoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.MagmucinerBinjurar: Körtlar belägna i retroperitonealvävnaden vid njurarnas övre poler.Amylaser: En grupp amylolytiska enzym som klyver stärkelse, glykogen och närbesläktade alfa-1,4-glukaner. EC 3.2.1.-.Karcinom, adenocystiskt: Karcinom kännetecknat av band eller cylindrar av hyalint eller slemhinnebindväv omväxlande med aggregat eller band av små epitelceller. När "cylindrarna" uppträder i massor av epitelceller ger de vävn aden ett perforerat eller sålliknande utseende. Denna tumörtyp förekommer i mjölkkörtlarna, andningsvägarnas slemkörtlar och spottkörtlarna. De är elakartade, men växer långsamt, och de tycks sprida s ig lokalt via nerverna.Sjukdomar i tårapparaten: Sjukdomar i det tårbildande systemet.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.