Loading...


Tjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Dimetylhydraziner: Hydraziner som ersatts med två metylgrupper i någon position.Tarmpolyper: Mindre, onormala vävnadsmassor som tränger ut i tarmhåligheten. Polyper sitter fast i tarmväggen antingen med en stjälk eller en bredare bas.Körtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.Grovtarm: Tarmsegmentet mellan blindtarmen och ändtarmen. Det omfattar en uppåtstigande, en tvärgående, en nedåtgående och en slingrande del.TjocktarmssjukdomarTarmslemhinna: Tarmarnas invändiga beklädnad, bestående av ett inre epitelskikt, en mellanliggande lamina propria och en yttre muskelslemhinna. I tunntarmen kännetecknas slemhinnan av en rad veck och ett överflöd av absorberande celler (enterocyter) med mikrovilli (ytludd).BukspottkörteltumörerTjocktarmspolyper: Utväxter med eller utan stjälk i tjocktarmens slemhinna.TumörerTumörer, cystiska, mucinösa och serösaTjocktarmsinflammation: Specifika eller ospecifika inflammationer i tjocktarmen. Syn. kolit.Tumörer, multipla primäraHudtumörer: Cancer i huden.Mag-tarmpassage: Den intagna födans förflyttning (även i fråga om testmåltid) genom mag-tarmkanalen, mätt i minuter eller timmar. Passagehastigheten genom tarmarna är ett mått på tunntarmsfunktionen.Kolonpseudoobstruktion: Funktionellt hinder i tjocktarmen, vilket leder till megakolon, utan att det föreligger uppenbar tarmsjukdom eller mekaniskt hinder. I fall där detta tillstånd är förvärvat eller akut eller samtidigt med annat medicinskt tillstånd, kallas det Ogilvies syndrom.Kolondivertikulos: Ett sjukligt tillstånd kännetecknat av förekomst av ett antal kolondivertiklar i tjocktarmen. Många faktorer kan ligga bakom, inkl. åldrande av tarmen, motoriska störningar, inre tryckökning eller brist på kostfibrer.Njurtumörer: Cancer i njuren.Gastrointestinal motilitet: Mag-tarmkanalens rörelser.Tumörer, sekundära primäraAdenokarcinom, mucinös: Ett adenokarcinom som producerar avsevärda mängder mucin.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.