Loading...
Teknetium Tc 99m-medronatTeknetium99mTc-EHIDATeknetium Tc 99m-lidofeninTeknetium Tc 99m-svavelkolloidTeknetium Tc 99m-disofeninTeknetium Tc 99m-pyrofosfatTeknetium Tc 99m aggregerat albuminTeknetium Tc 99m-pentetatTeknetiumföreningarOrganoteknetiumföreningarTennTeknetium Tc 99m-exametazimTeknetium Tc 99m-sestamibi99mTc-DMSATeknetium Tc 99m-mertiatidRadionuklidavbildningNatriumperteknetat Tc 99mRadiofarmakaOximerErytrocytinklusioner: Sjukliga inneslutningar i röda blodkroppar.TennpolyfosfaterDifosfater: Oorganiska salter av fosforsyra med två fosfatgrupper.Jordförorenande ämnen, radioaktiva: Föroreningar i jorden som avger radioaktiv strålning.TennföreningarRosanilinfärgerSingelfotonemissionstomografiIsotopmärkning: Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna omhandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.Etidronsyra: Ett difosfonat som påverkar kalciumomsättningen. Det hämmar ektopisk förkalkning och bromsar benresorption och benomsättning.SockersyrorFosfiner: Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.RheniumVävnadsdistributionRadioimmundetektionNitrilerRadioisotoperXenonradioisotoperOrganometallföreningarSentinel node-biopsiMagsäckstömning: Tömning av föda från magsäcken till tolvfingertarmen.OrganofosforföreningarHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Aerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.