Loading...
TeknetiumTeknetium Tc 99m-svavelkolloidTeknetiumföreningarOrganoteknetiumföreningarTennTeknetium Tc 99m-medronatTeknetium Tc 99m-sestamibiTeknetium Tc 99m-exametazimTeknetium Tc 99m aggregerat albuminTeknetium Tc 99m-pentetatRadionuklidavbildningNatriumperteknetat Tc 99mRadiofarmaka99mTc-DMSAOximerErytrocytinklusioner: Sjukliga inneslutningar i röda blodkroppar.Tennpolyfosfater99mTc-EHIDADifosfater: Oorganiska salter av fosforsyra med två fosfatgrupper.Jordförorenande ämnen, radioaktiva: Föroreningar i jorden som avger radioaktiv strålning.TennföreningarRosanilinfärgerTeknetium Tc 99m-lidofeninSingelfotonemissionstomografiIsotopmärkning: Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna omhandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.Etidronsyra: Ett difosfonat som påverkar kalciumomsättningen. Det hämmar ektopisk förkalkning och bromsar benresorption och benomsättning.SockersyrorFosfiner: Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.Teknetium Tc 99m-disofeninTeknetium Tc 99m-pyrofosfatRheniumVävnadsdistributionRadioimmundetektionNitrilerRadioisotoperXenonradioisotoperOrganometallföreningarSentinel node-biopsiMagsäckstömning: Tömning av föda från magsäcken till tolvfingertarmen.OrganofosforföreningarHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Teknetium Tc 99m-mertiatidAerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.Sensitivitet och specificitetUtvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Röda blodkroppar: Röda blodceller. Mogna blodkroppar saknar kärna, är formade som bikonkava skivor, och innehåller hemoglobin, vars funktion är att transportera syre. Syn. erytrocyter.Skelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.Prediktivt värde av testerProspektiva studierOxidation-reduktionTidsfaktorer