SolanaceaeSolanumSolanum melongenaPhysalisCapsicum: Ett släkte växter tillhörande Solanaceae som innehåller kapsaicin. Flera sorter har söta eller starka ätliga frukter som används som grönsaker i färskt tillstånd och som kryddor när de torkats.Atropa belladona: En art av familjen potatisväxter (Solanaceae) som producerar atropin, skopolamin och andra alkaloider, vilka används som muskarinreceptorblockerare. Växten kan bli 2 m hög, har brunlila blommor och svarta bär. Syn. belladonna.Lycium: Ett växtsläkte (bocktörnen) av familjen Solanaceae. Växterna innehåller cerebrosider och skopoletin.Lycopersicon esculentum: En växtart (tomat) inom familjen Solanaceae, ursprungligen från Sydamerika, som odlas allmänt för sin ätliga, köttiga, oftast rödaktiga frukt.PetuniaSelf-Incompatibility in Flowering PlantsGenom, växt: Den fullständiga arvsmassan i en växts kromosomuppsättning.Växt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.Erythroxylaceae: En växtfamilj i ordningen Linales, underklassen Rosidae och klassen Magnoliopsida. En välkänd medlem är kokaplantan (ErythoxylonVäxtproteinerSolanum tuberosumVäxtgener: Arvsmassan hos växter.Cucurbitaceae: Kurbitsfamiljen (kalebassfamiljen) bland blommande växter tillhörande ordningen Violales. Den omfattar gurkor, kalebasser, meloner, squash och pumpor. Ibland förs den till en egen ordning, Cucurbitales.TobakPollenFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Coffea: Ett växtsläkte (kaffeplanta) av familjen Rubiaceae. Av växternas bönor bereder man kaffedrycker.Blommor: Växters fortplantningsorgan.RibonukleaserGömfröiga växter: Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).ScrophylariaceaeReglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.SolanumalkaloiderEvolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Uttryckta genmarkörer: Sekvensstumpar erhållna från komplementärt DNA (cDNA). Markörerna är partiella DNA-sekvenser från kloner. Syn. EST.