SertolicellstumörSertolicellerLeydigcellstumör: Interstitiell eller stromacellstumör i könskörtlarna, bestående uteslutande av leydigceller. Dessa tumörer kan producera ett eller flera steroidhormoner, så som androgener, östrogener och kortikosteroider. Till kliniska symtom hör svullna testiklar, gynekomasti, sexuell brådmogenhet hos barn, eller virilisering hos kvinnor.TestikeltumörerKönssträngstumörer: Tumörer uppkomna ur den primitiva könssträngen eller de embryonala könskörtlarnas stromaceller. De klassificeras efter förmodat vävnadsursprung och differentiering. Från könssträngen kommer sertolicellstumörer och granulosacellstumörer. Från gonadernas stroma kommer leydigcelltumörer och tekom. Dessa tumörer kan påvisas såväl i äggstockarna som i testiklarna.SeminomSertoli-LeydigcellstumörHundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Frasiers syndromCarney ComplexTestikelGranulosacellstumör: En äggstockstumör med ursprung i cellerna till membrana granulosa i Graafs follikel. Den kan vara förknippad med överproduktion av östrogen.Jättecellstumör i skelettet: Benvävnadstumör bestående av cellulärt spindelcellsbindväv med spridda flerkärniga, osteoklastliknande jätteceller. Tumörerna kan variera från godartade till svårt elakartade, och uppträder oftast i änden av långa benpipor hos unga vuxna.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.SädeskanalerSpermiebildningJättecellstumörer: Benvävstumörer eller tumörer i ledernas vävnader eller mjukdelsvävnad, kännetecknade av jätteceller. De vanligaste är jättecellstumörer i senskidorna eller i skelettet.Tumörer, germinalcells- och embryonalaGranularcellstumör: Ovanlig tumörform som kan uppträda varsomhelst i kroppen, men oftast i huvud-nackregionen. Cancerformens histogenes har varit föremål för debatt; den betraktas dock som ett myoblastom av, oftast, godartad natur. Kvinnor drabbas oftare än män. När tumören utvecklas under epidermis eller en slemhinna kan den leda till tillväxt av skvamösa celler och härma skvamöst karcinom.Sädesepitel