PyrantelPyrantelpamoatPyranteltartratBepheniumföreningar: Analoger till och derivat av bephenium (N,N-dimetyl-N-(2-fenoxietyl)bensenmetanaminium). Bepheniumhydroxinaftoat har använts som medel mot mask och parasiter.Nematodmedel: Preparat för behandling av nematodinfektioner. De har också veterinärt bruk.Ankylostomiasis: Infektion hos människa och djur orsakade av hakmaskar tillhörande släktet Ancylostoma. Typiska symtom är anemi, dyspepsi, eosinofili och buksvullnad.NecatorStrongyle Infections, EquineLevamisol: Ett medel mot mask som experimentellt prövats mot reumatiska sjukdomar, varvid det tydligen återställer immunsvaret genom att öka makrofagkemotaxin och T-cellsfunktionen. Denna immunsvarsförstärkning tycks paradoxalt ha positiv effekt vid reumatisk artrit, där biverkningar som dermatit, leukopeni, trombocytopeni, illamående och kräkningar rapporterats.Bandmaskinfektioner: Infektioner orsakade av äkta bandmaskar av klassen Cestoda bland helminterna.Maskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Dekametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en dekametylenbis(trimetyl)ammoniumradikal. Dessa föreningar är ofta verksamma som neuromuskulära depolariseringsmedel.StrongyloideaFenbendazol: Ett bensimidazolpreparat mot nematoder (rundmaskar) för veterinärt bruk.Ancylostoma: Ett släkte nematoder med många arter som är tarmparasiter. A. duodenale är den vanliga hakmasken hos människan. A. braziliense, A. ceylonicum och A. caninum förekommer huvudsakligen hos hund och katt, men kan också infektera människor.Bandmask: En klass av segmenterade bandmaskar.ParasitäggantalNeuromuskulära depolariserande medel