Loading...


Sports Nutritional Physiological PhenomenaElder Nutritional Physiological PhenomenaTandfysiologi: Hela tanduppsättningens funktioner i stort.Matsmältningsfysiologi och oral fysiologiFortplantnings- och urinvägsfysiologi: Fysiologiska processer hos båda könen i människors eller djurs fortplantnings- och urinvägssystem.Muskel-skelettfysiologi och neurofysiologi: Egenskaper hos och processer i muskel-skelettsystemet och nervsystemet eller delar av dem.Cirkulations- och andningsfysiologi: Funktioner och aktiviteter i hjärtats och blodkärlens cirkulationssystem och i andningsmekanismen.Fenomen inom integumentsystemets fysiologiFortplantningsfysiologiFysiologiska fenomen: Funktionerna hos levande organismer och deras kroppsdelar, samt de fysiska och kemiska faktorer som hör samman därmed.Ungdomars näringsfysiologi: Näring i tonåren.Prenatal näringsfysiologiUrinvägsfysiologiMödrars näringsfysiologi: Näringsstatus hos en mor som påverkar hälsan hos foster och barn såväl som hos henne själv.Child Nutritional Physiological PhenomenaNäringsfysiologiMusculoskeletal Physiologic PhenomenaSpädbarns näringsfysiologi: Näringsbehov och -intag hos barn upp till två år gamla.VirusfysiologiDjurens näringsfysiologiMatsmältningsfysiologi: Funktionerna i matsmältningssystemet i dess helhet eller i någon av dess delar.Blodfysiologi: Iakttagbara kännetecken hos blod och dess aktivitet, såsom blodgrupper, koagulation osv.Ocular Physiologic PhenomenaNervsystemets fysiologiCellfysiologi: Fysiologiska särdrag och skeenden i celler, från celldelning till celldöd.AndningsfysiologiHudfysiologi: Hudens funktioner hos människor och djur. Hit räknas även pigmentering av huden och dess annexa.VäxtfysiologiBakteriefysiologi: Fysiologisk aktivitet hos bakterier.Hjärt-kärlfysiologi: Funktioner och aktiviteter i hjärt-kärlsystemet som helhet eller i någon del av det.