Medfödd hypotyreos: Sjukdomstillstånd beroende på medfödd brist på sköldkörtelhormon, vilket yttrar sig i dvärgväxt och outvecklad mental förmåga, muskel- och mjukvävnadsdystrofi, samt nedsatt basal ämnesomsättning. Motsvarande icke-medfödd bristsjukdom kallas myxödem.Hypotyreos: Ett kliniskt syndrom som beror på minskad utsöndring av sköldkörtelhormon från sköldkörteln. Det leder till minskad ämnesomsättning och i sin svåraste form till ansamling av mukopolysackarider i huden som i sin tur ger myxödem. En medfödd form, kretinism, medför störningar i den intellektuella och fysiska utvecklingen.Tyreoidea dysgenesiHälsoundersökning av nyföddaTyroxinTyreotropinSköldkörtelfunktionstesterSköldkörtelSköldkörtelhormonerNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Struma: Sjuklig förstoring av sköldkörteln.TyreoglubulinTrijodtyroninThyroid (USP)Tyreoperoxidas: Ett hemprotein som katalyserar oxidationen av jodradikalen till jod, med påföljande jodering av många organiska föreningar, i synnerhet proteiner. EC 1.11.1.8.Jod: Ett icke-metalliskt grundämne i halogengruppen med kemiskt tecken I, atomnummer 53 och atomvikt 126,90. Det är ett essentiellt ämne i näringsomsättningen, särskilt viktigt för syntes av sköldkörtelhormon. I lösning har det infektionshämmande egenskaper och används topiskt.Försäkringsbolag: Organisationer som bär det finansiella ansvaret för försäkringstagares risker.Natriumperteknetat Tc 99mSojamjölkTyreotropinreceptorerKraniella fontanellerFenylketonuri: En grupp autosomalt recessiva sjukdomar, vars kännetecken är brist på leverenzymet fenylalaninhydroxylas, eller mindre ofta nedsatt verkan av dihydropteridinreduktas (atypisk fenylketonuri). Klassisk fenylketonuri orskas av svår brist på fenylalaninhydroxylas och yttrar sig i tidig barndom som utvecklingsstörningar, krampanfall, svag hudpigmentering, eksem och demyelinering i det centrala nervsystemet.Tyroxinbindande proteinerMetimazol: Ett tioureylen-antityroidpreparat som hämmar bildandet av tyroidhormon genom att störa bindningen av jod till tyrosylrester av tyroglobulin. Detta sker genom störning av oxidationen av jod och jodotyrosylgrupper till följd av blockering av peroxidas.Jodider: Oorganiska, binära föreningar med jod eller jodjonen.NataltänderMakroglossi: Tillstånd kännetecknat av onormalt stor tunga, som kan vara medfött eller bero på tumör eller ödem, till följd av tilltäppta lymfkärl, eller ha samband med hyperpituitarism eller akromegali. Det kan även medföra ocklusionssvårigheter, pga tungans tryck mot tänderna.Immunfluorescenstest: Utnyttjande av fluorescensspektrometri för erhållande av kvantitativa resultat vid tillämpning av immunfluorescensteknik. Metodens fördel framför andra (som t ex RIA) är den höga känsligheten, med en detektionsgräns på tiondels mikrogram per liter.HypertyreosIntelligens: Förmågan att lära och att hantera nya situationer, även sådana som omfattar abstraktioner.Koristom: Ansamling av histologiskt normal vävnad på "fel" plats.