Loading...


Matsmältningssystemets tumörer: Tumörer eller cancer i matspjälkningssystemet.Matsmältningssystemets sjukdomar: Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Matsmältningssystemet: En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Nervsystemets tumörerPerifera nervsystemets tumörerMatsmältningsfysiologi och oral fysiologiMatsmältningsfysiologi: Funktionerna i matsmältningssystemet i dess helhet eller i någon av dess delar.Matsmältningssystemets processer: Biologiska förlopp som utgör matsmältningssystemets funktioner.Fistel i matsmältningssystemet: En onormal förbindelse mellan delar av matsmältningsorganen eller mellan någon del av matsmältningsapparaten och omgivande organ.Mag-tarmsystemet: Vanligtvis avses matsmältningssystemet från munnen till ändtarmsöppningen, men inte de anslutna körtelorganen (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Klemastin: Histamin H1-antagonist, som används i form av vätefumarat vid hösnuva, rinit, allergiska hudreaktioner och klåda. Medlet orsakar dåsighet.Mag-tarmtumörer: Cancersjukdomar i mag-tarmsystemet, från munnen till ändtarmsmynningen.Centrala nervsystemets tumörer: Godartade eller elakartade neoplasmer som uppstått primärt eller tillkommit sekundärt i hjärnan, ryggmärgen eller deras hinnor.Missbildningar i matsmältningssystemet: Medfödda strukturella missbildningar i matsmältningssystemet.Diagnostiska tekniker, matsmältningssystemet: Metoder och förfaringssätt att diagnostisera sjukdomar eller bristande funktioner i matsmältningssystemet eller dess organ eller demonstrera deras fysiologiska processer.Mag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.BukspottkörtelTarmar: Den del av matsmältningsapparaten som sträcker sig från magen till ändtarmskanalen. Den omfattar tjocktarmen och tunntarmen.TumörerMagsäck: Ett matsmältningsorgan beläget i övre vänstra kvadranten av buken, mellan nedre änden av matstrupen och början av tolvfingertarmen.Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.VävnadsdistributionLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Magsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.BukspottkörteltumörerDödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.