Lik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.Dissektion: Uppskärning eller separation av kroppsvävnader för undersökningsändamål. Inom kirurgin avser dissektion separerande av olika strukturer längs naturliga skiljelinjer.Balsamering: Konserverande behandling av en död kropp för att förhindra förruttnelse.Anatomi: Läran om levande organismers byggnad.LedbandSenorBiomechanical PhenomenaModeller, anatomiska: Tredimensionella avbildniingar av anatomiska strukturer. Modeller kan användas i stället för hela djur eller organismer för undervisning, övningar och studier.Maxillary Artery: En gren av den yttre delen av halspulsådern som fördelar blodflödet till ansiktets djupa strukturer (inre överkäksartären) och till sidan av ansiktet och näsan (yttre överkäksartären).NjurtransplantationUlnarartärLigament: Blanka, flexibla band av fibrig vävnad som förbinder skelettbenens ledändar. De är böjliga, starka och icke utdragbara.OrgangivareSköldkörtelbroskHandledMuskulokutan nerv: En viktig nervbana i armen. Dess nervtrådar utgår från nedre delen av nacken (vanligen C5-C7), löper via armnervnätets sidosträng, och försörjer överarmen, armbågen och underarmen med nerver.Lårben: Det längsta och största benet i skelettet. Det sitter mellan höften och knät.Kirurgi, datorstödd: Kirurgiska operationer med hjälp av datorer. Tekniken är mest använd inom ortopedi och laparoskopi för implantatinsättning och instrumentstyrning. Med bildstyrd kirurgi kan befintliga datortomografibilder eller MR-bilder kombineras med realtidsvideo.ViktbärandeTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.SuturteknikerMånbenet: Ett månformat handlovsben som är beläget mellan båtbenet och os triquetrum.TinningbenBenskruvarLedkapsel: Den säck som omger en led. Den består av en yttre fibrös ledkapsel och en inre synovialhinna.Kollateralledband: Ett antal ledband på utsidorna av, och fungerande som styrning för, leder med gångjärnsrörelser. De finns i armbågen, knät, handleden, händernas och fötternas metakarpus-, metatarsofalangeal- och proximala och distala interfalangealleder. Syn. kollateralligament.Anatomic VariationRättsantropologi: Vetenskaplig undersökning av mänskliga skelettdelar i den uttryckliga avsikten att åstadkomma identifikation. Häri ingår fastställande av personidentitet, skadeanalys, rekonstruktion av anletsdrag, fotografisk jämförelse, fastställande av tidpunkten för döden, samt brottsplatsundersökning. Rättsantropologer fastställer inte dödsorsaken, men tillhandahåller uppgifter som kan vara till hjälp för att fastställa den sannolika dödsorsaken. Detta är en gren av fysisk antropologi.Krikoidalbrosk: Det lilla, tjocka brosk som bildar den nedre och bakre delen av struphuvudet.NackmusklerRörelseomfång i ledBindväv: Vävnad som stödjer och förbinder andra vävnader. Den består av bindvävsceller, inbäddade i en stor mängd extracellulär grundmassa.Vävnads- och organanskaffning