Loading...
Internationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.NoretandrolonVeterinärmedicinska läkemedelMetandrostenolon: En syntetisk steroid vars anabola egenskaper är mer uttalade än dess androgena effekter. Den har svag progestogen verkan.Hälso- och sjukvårdsplaner: Målangivelser för utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster inom de olika hälsovårdsmyndigheternas områden (i USA; författning 93-641), i enlighet med nationella riktlinjer för hälso- och sjukvårdsplanering.VärldhälsoorganisationenFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Internationella organ: Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.Spelteori: En ekonomisk-matematisk teoribildning, grundad på verket "Theory of Games and Economic Behavior" (Neumann och Morgenstern, 1944), vars inriktning är att analysera situationer med konkurrerande parter.Samarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.Internationella aspekter: Förhållanden som berör två eller fler länder.INR: Ett system utvecklat av Världshälsoorganisationen och International Committee on Thrombosis and Hemostasis för att kunna övervaka och rapportera om blodkoagulationstest. I detta system standardiseras resultaten i enlighet med International Sensitivity Index för just den kombination av testreagens och instrumentering som används.