Enterovirus B, humant: En art av Enterovirus som ger infektion hos människor och som omfattar 36 kända serotyper. Arten utgörs av samtliga echovirus och ett fåtal coxsackievirus, däribland alla som tidigare gick under benämningen coxsackievirus B.EnterovirusinfektionerEnterovirus: Ett släkte av familjen Picornaviridae, vars medlemmar framförallt återfinns i mag-tarmkanalen hos ett stort antal värdorganismer. Släktet innehåller många arter, och nya medlemmar får benämningen "humant enterovirus" och en löpande numrering.Svinenterovirus: Enterovirusarter som ger upphov till lindriga till svåra nervsjukdomar hos grisar, särskilt i Enterovirus A, humant: En art av Enterovirus som infekterar människor och omfattar 10 serotyper, de flesta coxsackievirus.Höstblåsor: En lindrig, men mycket smittsam, virusinfektion hos barn, kännetecknad av blåsor i munnen och på händer och fötter. Infektionen förorsakas av coxsackievirus A.Enterovirus D, humant: En art av Enterovirus som infekterar människor och omfattar 2 serotyper: humant enterovirus 68 och humant enterovirus 70.Enterovirus, bovint: En art tillhörande familjen Enterovirus som ger infektion hos nötkreatur.ECHO-virusinfektioner: Infektionssjukdomar som t ex meningit, diarré och luftvägsinfektioner, orsakade av echovirus.Hjärnhinneinflammation, aseptisk: Ett syndrom kännetecknat av huvudvärk, nackstelhet, svag feber och lymfocytisk pleocytos i cerebrospinalvätskan trots avsaknad av patogena bakterier. Den vanligaste orsaken är virusmeningit, men även mykoplasma- och rickettsiainfektioner, diagostiska eller terapeutiska förfaranden, tumörer, sepsishärdar eller andra tillstånd kan ge upphov till syndromet.Poliovirus: En art av Enterovirus som orsakar poliomyelit hos människor. Det finns tre serotyper (stammar). Herpangina: Munhåleinfektion, ffa hos barn, orsakad av coxsackievirus. Infektionen ger blåsor i munslemhinnan.Hjärnhinneinflammation, viral: Virusinfektioner i leptomeningerna och subaraknoidalrummet. Togaviridae, Flaviviridae, Rubella/Bunyaviridae, Orbivirus, Picornaviridae, Orthomyxoviridae, Rhabdoviridae, Arenaviridae, Herpesviridae, Adenoviridae, JC-virus och Retroviridae kan alla ge upphov till denna typ av hjärnhinneinflammation. Till kliniska tecken hör feber, huvudvärk, nacksmärtor, kräkningar, ljuskänslighet och tecken på hjärnhinneretning.Coxsackievirusinfektioner: En heterogen grupp infektioner orsakade av Coxsackievirus. Hit hör t ex herpangina, aseptisk meningit, förkylningsliknande sjukdomar, icke-paralytisk, polioliknande sjukdom, epidemisk pleurodyni och svår myokardit.AvloppsvattenVirusodlingECHO-virus 9: En art av Enterovirus som har samband med epidemier av aseptisk meningit.RNA, viraltKapsidproteiner: Proteiner som bildar viruskapsider.RhinovirusPicornaviridaePicornaviridaeinfektionerFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.VattenmikrobiologiECHO-virus 6, humant: En art av Enterovirus som gett upphov till epidemier av aseptisk meningit hos barn och vuxna.