Loading...
PenisimplantationPenisprotesUnderkäksprotesimplantation: Kirurgiskt anbringande av en protes som ersättning för del av underkäken.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Ansiktsprotesimplantation: Kirurgisk isättning av en protes som ersättning för delar av överkäken, underkäken och ansiktet. När endast delar av underkäken ersätts är det fråga om underkäksprotesimplantation.Erektil dysfunktion: Sexuell oförmåga hos mannen.PenisBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.ProteskonstruktionProtesimplantationProteser och implantatLedprotes: Proteser avsedda att delvis eller helt ersätta leder hos människor eller djur.ProteslossningKnäprotes: Konstgjord knäled.Höftprotes: Höftledsersättning.Hjärtklaffprotes: En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.Visual ProsthesisKonstgjorda extremiteter: Proteser för armar, ben eller delar av dessa.Hjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.ProtesprovningNeural ProsthesesHörselbensprotesTandprotes: Konstgjord ersättning för en eller flera tänder, del av en tand eller intilliggande strukturer, vilken kan bestå av allt från en tanddetalj till en komplett uppsättning. Tandprotesen kan ha både kosmetisk och funktionell betydelse. Det finns speciella termer för löständer och specifika typer av löständer.Implantatstödd tandprotes: Protes som stabiliseras och hålls på plats av en substruktur som implanterats under mjukvävnaden till protessätet och som har kontakt med käkbenet.Embryo Implantation, DelayedLymfkärl: Rörformade kärl, genom vilka transporteras lymfa och lymfocyter.BehandlingsresultatKokleaimplantation: Kirurgisk isättning av en elektronisk apparat under huden, med elektroder kopplade till hörselnerven, för att skapa ljudåtergivning hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Bioprotes: En protes, t ex hjärtklaff, bestående av biologiskt material, som för sin beständighet är beroende av mekanisk eller kemisk stabilisering snarare än vävnadsåterbildning.NäthinnekärlAmputeradeLedplastik: Fullständigt eller partiellt utbyte av en led.Protesrelaterade infektionerReoperationAnsiktsprotes: En protes för att ersätta delar av överkäken, underkäken och ansiktet, vilka saknas till följd av missbildning, sjukdom, skada eller kirurgiska ingrepp. Om protesen ersätter enbart delar av underkäken är den en underkäksprotes.Struphuvud, konstgjort: En apparat, som aktiveras elektroniskt eller med utandningsluft och som simulerar struphuvudfunktioner, så att personer med bortopererat struphuvud kan tala. Exempel på luftdrivna simulatorer är de konstgjorda struphuvudena av typen "Tokyo" och "Van Hunen". Bland elektroniska apparater finns Western Electrics elektrolarynx, Taits röstvibrator, Cooper-Rands elektrolarynx och Ticchioniröret.Eye, Artificial: Konstgjorda ögon av glas eller plastmaterial, så utformade att de utåt skall likna naturliga ögon. Aortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.TidsfaktorerKärlnybildning, fysiologisk: Utveckling av nya blodkärl i samband med återuppbyggnad av blodcirkulationen under läkningsprocesser.Linsimplantation, intraokulär: Insättande av en konstgjord lins efter avlägsnande av ögonlinsen, oftast efter kataraktextraktion.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Aortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.