Loading...
Aspartataminotransferaser: Enzymer i transferasklassen som katalyserar reaktionen mellan L-aspartat och 2-ketoglutarat till oxaloacetat och L-glutamat. Enzymerna är pyridoxalfosfatproteiner. I levern överför reaktionen överskottskväve till aspartat för användning i ureacykeln. EC 2.6.1.1. Syn. aspartattransaminaser.PyridoxaminTransaminaserCytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Alanintransaminas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-alanin och 2-oxoglutarat till pyruvat och L-glutamat. EC 2.6.1.2.TyrosintransaminasPyridoxalfosfatAspartatkarbamoyltransferas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av karbamoylfosfat och L-aspartat till ortofosfat och N-karbamoyl-L-aspartat. EC 2.1.3.2.Asparaginsyra: L-formen av en av de icke-essentiella aminosyrorna. Den finns i djur och växter, särskilt sockerrör och sockerbetor. Den kan verka som neurotransmittor.SubstratcyklingFenylpyrodruvsyror: En grupp föreningar som utgör derivat av fenylpyrodruvsyra, med den generella formeln C6H5CH2COCOOH, en metabolit av fenylalanin.TryptofantransaminasLeucintransaminas: Ett pyridoxalfosfatbärande enzym som katalyserar den reversibla transamineringen av grenade aminosyror till 2-oxoglutarat. EC 2.6.1.6.TyrosindekarboxylasGlyoxylaterKynurensyra: En aminosyraantagonist med stor retningsförmåga som används som forskningsverktyg.4-aminobutyrattransaminas: Ett enzym som omvandlar hjärnans gammaaminobutansyra (GABA) till succinatsemialdehyd, som kan konverteras till bärnstenssyra och ingå i citronsyracykeln. Det verkar även på betaalanin. EC 2.6.1.19.Aminosyror, grenade: Aminosyror med förgrenad kolkedja.LeverfunktionstesterAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.