Arrestin: Ett 48-Kd-protein i den yttre delen av näthinnestavarna och en av komponenterna i ljusöverföringen. Det undertrycker aktivering av G-protein genom att binda till fosforylerat fotolyserat rodopsin. Arr estin kan framkalla experimentell autoimmun uveit efter injektion i laboratoriedjur.G-Protein-Coupled Receptor Kinase 1Eye ProteinsTransducinRod Cell Outer SegmentAntigenerLjus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.SynNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Fotoreceptorerceller, ryggradslösa djur: Celler hos ryggradslösa djur som är specialiserade på att känna av ljus och mörker och förmedla dessa intryck i det centrala nervsystemet.Stavar (Näthinna)G-Protein-Coupled Receptor Kinase 3MörkeradaptationFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.ProteinbindningOpsinerMitogenaktiverat proteinkinas 10: Ett c-jun-aminoterminalt kinas som till övervägande del återfinns hjärnans nervceller, vilket tyder på en roll i stressframkallad nervcellsdöd. Ett flertal isoformer av proteinet, med molekylstorlekar på 47 och 52 kD, finns, till följd av upprepad alternativ splitsning. EC 2.7.1.-.beta-2-adrenerga receptorerOcular Physiologic ProcessesTappar (Näthinna): En av de två ljusmottagande celltyperna i näthinnan hos ryggradsdjur. I tapparna finns fotopigmentet i inbuktningar i det yttre cellsegmentets membran. Tapparna är mindre ljuskänsliga än stavar, men de ger synförmåga med bättre rymd- och tidsskärpa, och sammansättningen av signaler från tappar med olika pigment tillåter färgseende.PectenMyosin typ IIIProteintransportRod OpsinsHistoria