Browse categories

 • Organismer 4 questions
  • Eukaryota 2 questions
  • Arkeer 0 questions Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 question Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 questions
   • Arbovirus 0 questions Artropodburna virus. En icke-taxonomisk benämning på en grupp virussom infekterar både artropoder och ryggradsdjur. Sådana virus återfinns bland medlemmar av följande virusfamiljer: Arenaviridae, Buny aviridae, Reoviridae, Togaviridae och Flaviviridae.
   • Arkevirus 0 questions
   • Bakteriofager 0 questions Virus som infekterar bakterieceller.
   • Defekta virus 0 questions Virus, som pga att de saknar ett komplett genom inte kan replikera fullständigt eller bilda proteinhölje. Vissa är värdberoende, i den mening att de kan föröka sig endast i sådana cellsystem som tillhandahåller den genetiska funktion de själva saknar. Andra, så kallade satellitvirus, kan endast föröka sig när deras genetiska defekt kompenseras av hjälparvirus.
   • DNA-virus 0 questions Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra).
   • Hjälpvirus 0 questions Virus som hjälper defekta virus att replikera eller bilda ett proteinhölje genom att tillhandahålla den felande genfunktionen hos det ofullständiga (satellit-) viruset. Hjälpvirus och satellitvirus kan vara av samma släkte eller olika.
   • Hepatitvirus 0 questions Alla virus som orsakar leverinflammation. Hit hör såväl DNA- som RNA-virus, och virus hos både människor och djur.
   • Insektsvirus 0 questions Virus som angriper insekter. Den största familjen är Baculoviridae.
   • Onkolytiska virus 0 questions
   • Växtvirus 0 questions
   • Provirus 0 questions
   • Reassortantvirus 0 questions
   • RNA-virus 0 questions
   • Ryggradsdjurens proteiner 0 questions
    • Blodburen smitta 0 questions Smittsamma organismer i blodet, särskilt av intresse vad gäller förekomst i blodrester i sängkläder, handdukar, kläder, bandage eller andra föremål från personer som utgör smittrisk, sprutor och andra vassa föremål samt medicinska avfallsprodukter, allt för vilket personal inom sjukvården kan utsättas. Detta begrepp skall skiljas från sjukdomstillstånden bakteriemi (sepsis), viremi och fungemi.
    • DNA-virus 0 questions Virusarter, vars nukleinsyra (arvsmassa) består av DNA (deoxiribonukleinsyra).
     • Adenovirus 0 questions En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.
     • Anellovirus 0 questions
     • Asfaviridae 0 questions En familj dubbelsträngat DNA-virus med en enda art: afrikansk svinpestvirus (Asfivirus). Det orsakar afrikansk svinpest. Syn. afrikansk svinpestliknande virus.
     • Circoviridae 0 questions En familj mycket små virus, innehållande cirkelformat, enkelsträngat DNA, utan hölje. Överföringsvägarna är inte kända. Circovirus är det enda släktet.
     • DNA-tumörvirus 0 questions DNA-virus som ger upphov till elakartade tumörer. Bland de sex stora DNA-virusgrupperna är det fyra som är, eller kan vara, cancerframkallande: Adenoviridae, Herpesviridae, Papovaviridae och Poxviridae.
     • Hepadnaviridae 0 questions En familj DNA-virus med dubbelsträngade genom som främst angriper levern. Virusen orsakar hepatit hos människor och djur. Det finns två släkten, Avihepadnavirus och orthohepadnavirus. Hepadnavirus omfattar hepatit B-virus, ankhepatit B-virus, hägerhepatit B-virus, jordekorrehepatitvirus och murmeldjurshepatit B-virus.
     • Herpesviridae 0 questions En familj höljeförsedda, raka, dubbelsträngade DNA-virus, som infekterar en rad olika djurarter. Tll underfamiljer räknas, utifrån biologiska kännetecken, Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae och Gammaherpesvirinae.
      • Alphaherpesvirinae 0 questions En underfamilj av Herpesviridae med kort replikationscykel. Den har två släkten: Simplexvirus och Varicellovirus.
       • Iltovirus 0 questions Ett släkte av Herpesviridae, underfamiljen Alphaherpesviridae, med en enda art, Herpesvirus 1 hos hönsfågel. Viruset ger upphov till laryngotrakeit hos höns, kalkon, fasan osv.
       • Mardivirus 0 questions Ett släkte inom familjen Herpesviridae och underfamiljen Alphaherpesvirinae som är förknippat med sjukdom hos fåglar.
       • Simplexvirus 0 questions
        • Herpesvirus 2, bovint 0 questions En art av Simplexvirus som orsakar mammillit hos nötkreatur i Storbritannien och Sydafrika.
        • Herpesvirus 1 hos Cercopithecus 0 questions En art av Simplexvirus som ger upphov till munsår hos apor. Om viruset överförs till människa orsakar det akut hjärninflammation eller hjärn- och ryggmärgsinflammation, som nästan alltid är dödlig.
        • Herpesvirus 1, humant 0 questions Typarten av Simplexvirus som orsakar de flesta former av icke-genital herpes simplex hos människor. Primär infektion förekommer huvudsakligen hos små barn, varefter viruset blir latent i dorsalrotsnervknutan. Viruset kan därefter från och till under livet aktiveras och ger då för det mesta godartade åkommor.
        • Herpesvirus 2, humant 0 questions En art av Simplexvirus som är förknippad med könsinfektioner (genital herpes). Viruset överförs vid sexuellt umgänge och kroppskontakt.
       • Varicellovirus 0 questions
      • Betaherpesvirinae 0 questions En underfamilj av Herpesviridae med förhållandevis lång replikationscykel. Det finns två släkten: Cytomegalovirus och Muromegalovirus.
      • Gammaherpesvirinae 0 questions En underfamilj till Herpesviridae med olika reproduktionscykler. Den omfattar släktena Lymphocryptovirus och Rhadinovirus.
      • Herpesvirus 1 hos grodor 0 questions En art av familjen Herpesviridae vars släkte ännu inte fastställts. Viruset orsakar sannolikt adenom eller adenokarcinom i njurarna hos vissa grodor.
     • Iridoviridae 0 questions En familj stora, ikosahedrala DNA-virus som infekterar insekter och växelvarma ryggradsdjur. Släkten som ingår är Iridovirus, Ranavirus, Chloriridovirus och Lymphocystivirus.
     • Parvoviridae 0 questions En familj som omfattar mycket små DNA-virus med en enkelsträngad DNA-molekyl. Det finns två subfamiljer: Parvovirinae och Densovirinae. Både ryggradsdjur och ryggradslösa djur kan infekteras med dessa virus.
     • Poxviridae 0 questions
    • Onkogenvirus 0 questions Virus som orsakar tumörer.
    • Papillomviridae 0 questions
    • Polyomaviridae 0 questions
    • RNA-virus 0 questions
   • Virion 0 questions
   • Viroider 0 questions
   • Oklassificerade virus 0 questions
  • Organismernas livscykel 0 questions
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
 • Geografiska orter 0 questions
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 0 questions Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 10 questions
 • Sjukdomar 41 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...