Se kategorier

 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Organismer 4 frågor
  • Eukaryota 2 frågor
   • Alveolata 0 frågor
   • Amoebozoa 0 frågor
   • Djur 2 frågor
   • Choanoflagellata 0 frågor
   • Cryptophyta 0 frågor
   • Diplomonadida 0 frågor En ordning av protozoer med en eller två karyomastigonter och antingen dubbel rotations- eller spegelsymmetri.
   • Euglenozoa 0 frågor
   • Svampar 0 frågor Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.
   • Haptophyta 0 frågor
   • Mesomycetozoea 0 frågor En klass parasitiska och saprofytiska mikroorganismer vars evolutionära ursprung kan spåras till skiljet mellan djur- och svamporganismer. De är normalt fiskpatogener, men undantag finns. Två erkända ordningar finns: Icthyophonida och Dermocystida.
   • Oxymonadida 0 frågor
   • Parabasalidea 0 frågor
   • Växter 0 frågor
    • Chimär 0 frågor En individ som har cellpopulationer från olika zygoter.
    • Glaucophyta 0 frågor
    • Ogräs 0 frågor
    • Växter, ätbara 0 frågor Växter eller delar av växter lämpliga som människoföda. Frukter och grönsaker är de mest vanliga och kultiverade.
    • Genmanipulerade växter 0 frågor Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.
    • Medicinalväxter 0 frågor Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.
    • Växter, giftiga 0 frågor Växter eller växtdelar giftiga för människor och djur.
    • Rhodophyta 0 frågor Alger av divisionen Rhodophyta, där röda färgämnen dominerar; vanliga släkten är Gelidium, Gracilaria och Polysiphonia.
    • Salttåliga växter 0 frågor
    • Träd 0 frågor
    • Gröna växter 0 frågor
     • Chlorophyta 0 frågor Alger av divisionen Chlorophyta, där klorofyllets gröna pigment inte maskeras av andra färgämnen. Olika klasser är bl a Charophyceae, Bryopsidophyceae, Conjugatophyceae, Oedogoniophyceae, Chlorophycea e och Prasinophyceae. Vanliga släkten är Acetabularia, Chlamydomonas, Chlorella, Nitella, Prototheca, Scenedesmus, Spirogyra och Volvox.
     • Streptophyta 0 frågor
      • Charophyceae 0 frågor
      • Embryophyta 0 frågor
       • Gömfröiga växter 0 frågor Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).
       • Anthocerotophyta 0 frågor
       • Bryophyta 0 frågor
       • Equisetum 0 frågor Ett släkte inom den enda kvarlevande familjen Equisetaceae (fräkenväxter) av ordningen Equisetales (klassen Equisetopsida (Sphenopsida) och divisionen Equisetophyta (Sphenophyta)). Växterna är avlägset besläktade med ormbunkarna och har relativt stor utbredning. De ihåliga, ledade och styva stjälkarna innehåller silikater. I Sverige förekommer åkerfräken (Equisetum arvense L.) i nästan hela landet. Syn. fräken.
       • Ormbunkar 0 frågor Icke-fröiga, icke-blommande växter i familjen Polypodiaceae, divisionen Pteridophyta. Förökningen sker via sporer som bildas i sporangierna på de starkt flikiga bladens undersida. Det finns ca 9000 arter, från örtliknande till trädliknande.
       • Nakenfröiga växter 0 frågor De nakenfröiga växterna är en grupp kärlväxter vars frön inte är omgivna av ett fruktskikt, till skillnad från angiospermer (gömfröiga växter), vars frön är inneslutna i en fruktkropp. I stället kan fröna sitta i t ex kottar. Idag delar man in gymnospermerna i fyra divisioner: Coniferophyta (barrväxter), Cycadophyta, Ginkgophyta och Gnetophyta.
        • Conifer 0 frågor
        • Cycadophyta 0 frågor En division (kottepalmer) bland gymnospermer (nakenfröiga växter) som liknar palmträd (Arecaceae), men som är närmare besläktade med Pinus. De har stora kottar och stora, barrliknande löv, och kallas ibland cykader.
        • Ginkgo biloba 0 frågor Den enda arten av släktet Ginkgo, familjen Ginkgoacea. Den är källa för extrakt av medicinskt intresse, särskilt Egb 761. Namnet Ginkgo kan avse såväl släktet som arten.
        • Gnetophyta 0 frågor En division fröväxter (gnetofyter) inom växtriket med endast ett fåtal medlemmar.
         • Ephedra 0 frågor Ett växtsläkte inom ordningen Ephedrales och divisionen Gnetophyta. Arten E. sinica (E. sinensis) innehåller den enkla alkaloiden efedrin.
          • Ephedra sinica 0 frågor En växtart inom familjen Ephedraceae, ordningen Ephedrales, klassen Gnetopsida och divisionen Gnetophyta. Den innehåller efedrin och andra alkaloider. Syn. Ephedra sinensis.
         • Gnetum 0 frågor Ett växtsläkte tillhörande familjen Gnetaceae (gnetumväxter), divisionen Gnetophyta. Medlemmar av släktet innehåller stilbener och bensylisokinolinalkaloider.
       • Hepatophyta 0 frågor En division (levermossor) inom växtriket. Växterna är enkla, saknar kärlvävnad och har rudimentära rotliknande organ (rhizoider). Precis som mossor har levermossor generationsväxlingar mellan haploida, könscellbärande former (gametofyter) och diploida, sporbärande former (sporofyter).
       • Lycopodiaceae 0 frågor En mossliknande vaxtfamilj (lummerväxter) inom ordningen Lycopodiales och klassen Lycopodiophyta. Lummerväxterna är vintergröna kärlkryptogamer. Alla i Sverige förekommande arter är fridlysta.
       • Selaginellaceae 0 frågor
   • Retortamonadidae 0 frågor
   • Rhizaria 0 frågor
   • Stramenopiles 0 frågor
  • Arkeer 0 frågor Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 fråga Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 frågor
  • Organismernas livscykel 0 frågor
 • Personer 0 frågor Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...