Se kategorier

 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Organismer 4 frågor
  • Eukaryota 2 frågor
   • Alveolata 0 frågor
   • Amoebozoa 0 frågor
   • Djur 2 frågor
   • Choanoflagellata 0 frågor
   • Cryptophyta 0 frågor
   • Diplomonadida 0 frågor En ordning av protozoer med en eller två karyomastigonter och antingen dubbel rotations- eller spegelsymmetri.
   • Euglenozoa 0 frågor
   • Svampar 0 frågor Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.
   • Haptophyta 0 frågor
   • Mesomycetozoea 0 frågor En klass parasitiska och saprofytiska mikroorganismer vars evolutionära ursprung kan spåras till skiljet mellan djur- och svamporganismer. De är normalt fiskpatogener, men undantag finns. Två erkända ordningar finns: Icthyophonida och Dermocystida.
   • Oxymonadida 0 frågor
   • Parabasalidea 0 frågor
   • Växter 0 frågor
    • Chimär 0 frågor En individ som har cellpopulationer från olika zygoter.
    • Glaucophyta 0 frågor
    • Ogräs 0 frågor
    • Växter, ätbara 0 frågor Växter eller delar av växter lämpliga som människoföda. Frukter och grönsaker är de mest vanliga och kultiverade.
    • Genmanipulerade växter 0 frågor Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.
    • Medicinalväxter 0 frågor Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.
    • Växter, giftiga 0 frågor Växter eller växtdelar giftiga för människor och djur.
    • Rhodophyta 0 frågor Alger av divisionen Rhodophyta, där röda färgämnen dominerar; vanliga släkten är Gelidium, Gracilaria och Polysiphonia.
    • Salttåliga växter 0 frågor
    • Träd 0 frågor
    • Gröna växter 0 frågor
     • Chlorophyta 0 frågor Alger av divisionen Chlorophyta, där klorofyllets gröna pigment inte maskeras av andra färgämnen. Olika klasser är bl a Charophyceae, Bryopsidophyceae, Conjugatophyceae, Oedogoniophyceae, Chlorophycea e och Prasinophyceae. Vanliga släkten är Acetabularia, Chlamydomonas, Chlorella, Nitella, Prototheca, Scenedesmus, Spirogyra och Volvox.
     • Streptophyta 0 frågor
      • Charophyceae 0 frågor
      • Embryophyta 0 frågor
       • Gömfröiga växter 0 frågor Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).
        • Akantusväxter 0 frågor En växtfamilj inom ordningen Scrophulariales, underklass Asteridae, klass tvåhjärtbladiga växter. Den kännetecknas av enkla blad i motsatta par, cystoliter (förstorade celler som innehåller kristaller av kalciumkarbonat), och bilaterala och bisexuella blommor som vanligtvis sitter tätt tillsammas.
        • Lönnväxter 0 frågor Ett växtfamilj i ordningen Sapindales, underklass Rosidae, klass tvåhjärtbladiga växter. Bladen är motstående och vanligtvis tandade eller flikiga. Frukten, samara (en bevingad liten nöt), kan delas i två (sällan tre) bevingade, enfröiga delar. Familjen är vitt spridd på norra halvklotet.
        • Acoraceae 0 frågor En växtfamilj (kalmusväxter) av ordningen Arales och klassen Liliopsida.
        • Desmeknoppsväxter 0 frågor
        • Palmliljor 0 frågor
        • Aizoaceae 0 frågor En växtfamilj (isörtsväxter) inom ordningen Caryophyllales och klassen Magnoliopsida.
        • Alangiaceae 0 frågor
        • Alismatidae 0 frågor
        • Aloe 0 frågor Ett släkte av familjen Liliaceae innehållande antrakinonglykosider, såsom aloin-emodin eller aloe-emodin, vilka orsakar irritation i mag-tarmkanalen, laxering och njurskada. Har tidigare använts som l axeringsmedel och för behandling av dermatit.
        • Amarantväxter 0 frågor
        • Anacardiaceae 0 frågor
        • Annonaceae 0 frågor
        • Persiljeväxter 0 frågor Persiljefamiljen, Umbelliferae, ordningen Apiales, omfattar morötter, odört, selleri, palsternacka, fänkål, anis, dill och kummin.
        • Oleanderväxter 0 frågor
        • Aquifoliaceae 0 frågor
        • Araceae 0 frågor En växtfamilj (kallaväxter) av ordningen Arales, underklassen Arecidae och klassen Liliopsida. Många av växterna innehåller oxalsyra och kalciumoxalat.
        • Araliaväxter 0 frågor
        • Palmer 0 frågor
        • Piprankeväxter 0 frågor
        • Tulkörtsväxter 0 frågor
        • Asteraceae 0 frågor Familjen korgblommiga växter. Den kallas även Compositae.
        • Balanophoraceae 0 frågor
        • Balsaminväxter 0 frågor
        • Begoniaceae 0 frågor
        • Berberisväxter 0 frågor
        • Björkväxter 0 frågor
        • Bignoniaceae 0 frågor En växtfamilj (katalpaväxter) av ordningen Scrophulariales och klassen Magnoliopsida. Familjens medlemmar kännetecknas av parvis motställda, sammansatta blad och klock- eller trattformade blommor med femflikigt blomfoder.
        • Bixaceae 0 frågor
        • Bombacaceae 0 frågor
        • Strävbladiga växter 0 frågor
        • Brassicaceae 0 frågor En familj av tvåhjärtbladiga örtväxter, omfattande ca 400 släkten med ca 3000 arter. Hit hör ett stort antal betydelsefulla kulturväxter, t ex vitkål, blomkål, broccoli och andra arter av kål (Brassica), senapsväxter, oljeväxter (raps och rybs) och rädisor. Andra välkända växter är backtrav och grustrav (Arabidopsis). Syn. kålväxter; Cruciferae.
        • Ananasväxter 0 frågor
        • Burseraceae 0 frågor
        • Boxbomsväxter 0 frågor
        • Cactaceae 0 frågor Familjen kaktusväxter inom ordningen Caryophyllales och klassen Magnoliopsida. Kaktusar är perenna suckulenter, anpassade till att leva i torra områden.
        • Calycanthaceae 0 frågor
        • Campanulaceae 0 frågor
        • Cannabaceae 0 frågor
        • Capparaceae 0 frågor
        • Caprifoliaceae 0 frågor En växtfamilj (kaprifolväxter) av ordningen Dipsacales och klassen Magnoliopsida.
        • Caricaceae 0 frågor
        • Caryophyllaceae 0 frågor
        • Cecropiaceae 0 frågor
        • Benvedsväxter 0 frågor
        • Chenopodiaceae 0 frågor Familjen mållväxter, som omfattar bl a betor, mangold och spenat.
        • Solvändeväxter 0 frågor
        • Clethraceae 0 frågor
        • Combretaceae 0 frågor
        • Commelinaceae 0 frågor
        • Vindeväxter 0 frågor
        • Cornaceae 0 frågor En växtfamilj (kornellväxter) inom ordningen Cornales och klassen Magnoliopsida som utgör en icke enhetlig grupp trädartade prydnadsväxter. Vissa botaniker räknar medlemmar av Nyssaceae till denna familj.
        • Corsiaceae 0 frågor
        • Cucurbitaceae 0 frågor Kurbitsfamiljen (kalebassfamiljen) bland blommande växter tillhörande ordningen Violales. Den omfattar gurkor, kalebasser, meloner, squash och pumpor. Ibland förs den till en egen ordning, Cucurbitales.
        • Snärjor 0 frågor
        • Cyperaceae 0 frågor Familjen halvgräs, inom ordningen Cyperales. Till halvgräsen hör bl a starr, ag, säv, ängs- och tuvull.
        • Dilleniaceae 0 frågor
        • Dioncophyllaceae 0 frågor
        • Dioscoreaceae 0 frågor Jamsrotfamiljen, tillhörande ordningen Liliales, med tjocka rotknölar och hjärtformade blad.
        • Dipsacaceae 0 frågor
        • Sileshårsväxter 0 frågor
        • Ebenaceer 0 frågor
        • Elaeagnaceae 0 frågor
        • Elaeocarpaceae 0 frågor
        • Ericaceae 0 frågor Familjen ljungväxter inom ordningen Ericales med ca 100 släkten och 3400 arter, som främst förekommer i tempererade och arktiska områden. De utgörs av fleråriga växter i form av örter, ris eller buskar. De flesta är vintergröna, med läderartade blad. I familjen ingår ljung, blåbär, lingon, tranbär, skvattram osv. Syn. ljungväxter.
        • Eriocaulaceae 0 frågor En växtfamilj (gräsväxter) tillhörande ordningen Commelinales och klassen Liliopsida. Den omfattar 13 släkten och ca 1200 arter, varav de flesta växer i tropiska eller subtropiska områden.
        • Erythroxylaceae 0 frågor En växtfamilj i ordningen Linales, underklassen Rosidae och klassen Magnoliopsida. En välkänd medlem är kokaplantan (Erythoxylon
        • Eucommiaceae 0 frågor En växtfamilj i ordningen Eucommiales, underklassen Hamamelidae och klassen Magnoliopsida. Eucommia är ett almliknande träd som växer i centrala och östra Kina. Saven ger gummi. Tochute är ett vattenextrakt av bladen från E. ulmoides och en populär dryck i Japan.
        • Euphorbiaceae 0 frågor Familjen törelväxter, inom ordningen Euphorbiales, omfattar ungefär 7500 arter från 275 släkten. Familjen innehåller både ettåriga och perenna örter, buskar och träd.
        • Fabaceae 0 frågor Ärtväxter eller baljväxter. Några arter används som livsmedel, medan andra kan vara giftiga (t ex favabönor, som kan ge svår hemolytisk anemi, favism). Många arter lever i symbios med kvävebindande bakterier.
        • Fagaceae 0 frågor En familj lövfällande träd (bokväxter) tillhörande ordningen Fagales, klassen Magnoliopsida. Kända släkten är bok (Fagus), ek (Quercus) och äkta kastanj (Castanea sativa).
        • Flacourtiaceae 0 frågor En trädfamilj tillhörande ordningen Violales, klassen Magnoliopsida, som består av tropiska eller subtropiska träd och buskar.
        • Fumariaceae 0 frågor En "sidofamilj" till familjen Papaveraceae, ordningen Papaverales. Familjen omfattar släktena nunneörter och jordrökar. Växterna är fleråriga; blommorna har fyra kronblad, sex ståndare och ett stift.
        • Gentianaceae 0 frågor En växtfamilj i ordningen Gentianales och klassen Magnoliopsida.
        • Geraniaceae 0 frågor Ett växtsläkte i ordningen Geraniales, klassen Magnoliopsida.
        • Hamamelidaceae 0 frågor En växtfamilj av ordningen Hamamelidales, underklassen Hamamelidae och klassen Magnoliopsida. Hit hör arter som trollhassel och skenhassel. Vanlig hassel tillhör familjen Corylaceae.
        • Hernandiaceae 0 frågor
        • Hippocastanaceae 0 frågor En växtfamilj (hästkastanjeväxter) inom ordningen Sapindales, underklassen Rosidae och klassen Magnoliopsida. Äkta kastanj (Castanea sativa) hör till familjen Fagaceae (bokväxter).
        • Celastraceae 0 frågor En växtfamilj (benvedsväxter) inom ordningen Celastrales, underklassen Rosidae och klassen Magnoliopsida. Släktet Hippocratea innehåller friedelaner, triterpenkinon och hippokratein I.
        • Hydrophyllaceae 0 frågor En familj (indiankålsväxter) i ordningen Solanales av de tvåhjärtbladiga blomväxterna. Det finns både odlade och vildväxande arter. I Sverige är de två mest kända släktena Phacelia (facelior) och Nemophila (kärleksblomster).
        • Illicium 0 frågor Ett växtsläkte av familjen Illiciaceae, ordningen Illiciales och klassen Magnoliopsida. De är vintergröna, har aromatiska blad och bisexuella blommor. Blommans hondel har 7-15 fruktblad. En känd art är Illicium verum (stjärnanis, kinesisk anis; ej besläktad med kryddväxten anis).
        • Iridaceae 0 frågor En växtfamilj (irisväxter) i klassen Liliopsida. I Sverige finns tre släkten: Crocus (krokusar), Iris (irisar) och Sisyrinchium (gräsliljor).
        • Juglandaceae 0 frågor En trädfamilj (valnötsväxter) av ordningen Juglandales och klassen Magnoliopsida. Växterna återfinns huvudsakligen inom de tempererade klimatzonerna.
        • Krameriaceae 0 frågor Växtfamilj inom ordningen Polygalales, underklassen Rosidae och klassen Magnoliopsida. Ca 25 arter (buskliknande) är kända från södra USA till Chile.
        • Lamiaceae 0 frågor Familjen plisterväxter. Växterna är aromatiska och många odlas som kryddväxter eller för sina oljor. De flesta har fyrkantiga stjälkar, korsvis motsatta blad, tvåläppiga foder, fyra eller två ståndare och ett stift. Till familjen hör välkända kryddörter som timjam, salvia, basilika, rosmarin, mynta osv.
        • Lauraceae 0 frågor En familj huvudsakligen aromatiska, vintergröna växter (lagerträd) i ordningen Laurales. Lagerfamiljen innehåller 2200 arter i 45 släkten, från vilka erhålls extrakt för medicinskt bruk, essentiella oljor, kamfer och andra produkter.
        • Lecythidaceae 0 frågor En växtfamilj inom ordningen Ericales. De trädartade växterna finns främst i Sydamerika och på Madagaskar. Den ekonomiskt viktigaste arten är den i Brasilien växande Bertholletia excelsa (paranöt).
        • Liliaceae 0 frågor En familj enhjärtbladiga växter (liljeväxter) inom ordningen Liliales. Vissa botanister delar in familjen i andra familjer, såsom Convallariaceae, Hyacinthaceae och Amaryllidaceae. Amaryllidaceae, som har inre fruktämnen, omfattar Crinum, Galanthus, Lycoris och Narcissus, och är kända för att innehålla Amaryllidaceae-alkaloider.
         • Lök 0 frågor Ett släkte liljeartade örtväxter omfattande lök (Allium cepa), vitlök (A. sativum), gräslök (A. schoenoprasum), purjolök (A. porrum), prydnadsväxten jättelök (A. giganteum) m fl. Många arter producera r skarpt smakande, både bakteriostatiska och fysiologiskt aktiva ämnen. De används i matlagning och inom den traditionella medicinen.
         • Alstroemeria 0 frågor Ett växtsläkte (inkalilja) av familjen Liliaceae. Växterna innehåller allergener, tuliposid A och tulipalin A.
         • Anemarrhena 0 frågor
         • Sparris 0 frågor Ett växtsläkte (Asparagus) av familjen Asparagaceae som innehåller ekdysteroider och används som ingrediens i örtpreparatet sioton. De underjordiska stjälkskotten av sparris (Asparagus officinalis) används som grönsak och rötterna används inom folkmedicin. Syn. sparrisört.
         • Camassia 0 frågor
         • Colchicum 0 frågor Ett släkte giftiga liljeväxter (tidlösor). Ur rötterna på Colchicum autumnale (tidlösa) erhålls kolkicin, som används som biokemiskt verktyg och terapeutiskt för att behandla gikt. Tidlösa kan förväxlas med höstkrokus (Crocus speciosus).
         • Liljekonvalj 0 frågor
         • Cordyline 0 frågor
         • Crinum 0 frågor
         • Curculigo 0 frågor
         • Dracaena 0 frågor
         • Fritillaria 0 frågor Ett växtsläkte i familjen Liliaceae (liljeväxter). Arterna producerar imperialin, en steroidalkaloid som verkar på muskarinreceptorer. Två välkända arter är F. meleagris (kungsängslilja) och F. imperialis (kejsarkrona).
         • Galanthus 0 frågor Ett växtsläkte (snödroppar) tillhörande familjen Amaryllidaceae. Galanthus nivalis L. (vanlig snödroppe) innehåller galantamin.
         • Hemerocallis 0 frågor Ett växtsläkte (daglilja) i familjen Liliaceae. Växterna innehåller steroidsaponiner.
         • Hosta 0 frågor Ett växtsläkte (funkior) inom familjen Liliaceae. Växterna innehåller steroidsaponiner.
         • Hyacinthus 0 frågor Ett växtsläkte (hyacinter) av familjen Hyacinthaceae. Växterna skall inte förväxlas med vattenhyacint (Eichhornia).
         • Hypoxis 0 frågor Hypoxis är en växt inom familjen Liliaceae.
         • Lilium 0 frågor Ett växtsläkte (liljor) av familjen Liliaceae som främst påträffas i tempererade zoner. "Lilja" används även om växter av många andra släkten som påminner om sanna liljor. Äkta liljor är upprättväxande, perenna växter med bladiga stjälkar, fjälliga knoppar, vanligtvis smala blad och enstaka blommor eller klasar av blommor.
         • Liriope 0 frågor Ett växtsläkte av familjen Liliaceae. En känd trädgårdsart är Liriope muscari (blå druvlilja). Växterna innehåller ruskogenin. Får ej förväxlas med Liriope-maneten (Cnidaria) eller fjärilar med namnet liriope (Phyciodes nymphalidae).
         • Lycoris 0 frågor Ett växtsläkte inom familjen Liliaceae. Växterna innehåller radiatin, vittatin, haemantamin, lykorenin, dihydrolykorin, lykorin, lykoricidinol och lykoricidin.
         • Narcissus 0 frågor Ett växtsläkte (narcisser) i familjen Liliaceae. Växterna innehåller ungiminorin och lektiner. Välkända arter är pingstlilja och påsklilja.
         • Ophiopogon 0 frågor
         • Ornithogalum 0 frågor
         • Polygonatum 0 frågor
         • Ruscus 0 frågor
         • Sansevieria 0 frågor
         • Scilla 0 frågor
         • Smilacina 0 frågor
         • Trillium 0 frågor
         • Tulipa 0 frågor
         • Urginea 0 frågor
         • Veratrum 0 frågor
         • Zigadenus 0 frågor
        • Linaceae 0 frågor En växtfamilj (linväxter) av ordningen Linales. Växterna har enkla blad och regelmässiga blommor med sammansatta fruktämnen. Ståndarna hålls ihop av ståndarsträngarna.
        • Loganiaceae 0 frågor En växtfamilj (kräknötsväxter) inom ordningen Gentianales och klassen Magnoliopsida. Växterna har bladliknande bihang vid bladstjälkarnas fäste och blomklasar längst ut. Kronbladen har fyra eller fem överlappande flikar, och fruktkapseln innehåller vingade eller vinglösa frön.
        • Lythraceae 0 frågor Familjen fackelblomsväxter i ordningen Myrtales och klassen Magnoliopsida. De flesta arter är örtväxter och många innehåller alkaloider.
        • Magnoliaväxter 0 frågor En växtfamilj (magnoliaväxter) inom ordningen Magnoliales och klassen Magnoliopsida. Familjen omfattar träd och buskar med långsmala, konformade blomställningar med väldoftande blommor som har sex kronblad och ett flertal spiralväxande ståndare.
        • Malpighiaceae 0 frågor En växtfamilj (malphigiaväxter) i ordningen Polygalales, underklassen Rosidae och klassen Magnoliopsida som huvudsakligen utgörs av buskar och små träd. Många av växterna innehåller indolalkaloider. Malpighia punicifolia (acerola) har körsbärsliknande frukter med mycket hög C-vitaminhalt.
        • Malvaceae 0 frågor Familjen malvaväxter inom ordningen Malvales och klassen Magnoliopsida. Hit hör släkten som Gossypiuim (bomull), Abelmoschus (okra), Hibiscus (hibiskusar), Abutilon (klockmalvor), Alcea (stockrosor) och Cacao. Familjen har ca 120 släkten och 1500 arter.
        • Melastomataceae 0 frågor En tropisk växtfamilj (med bl a arterna rosenskärm och diadembuske) inom ordningen Myrtales och klassen Magnoliopsida med parallellnerviga blad.
        • Meliaceae 0 frågor En familj trädväxter (mahogny) av ordningen Sapindales och klassen Magnoliopsida.
        • Menispermaceae 0 frågor En växtfamilj inom ordningen Ranunculales och klassen Magnoliopsida. Växterna består mest av klängväxter och småbuskar och innehåller isokinolinalkaloider, av vilka vissa använts som pilgifter.
        • Mistel 0 frågor Parasitväxter som bildar buskiga påväxter på grenarna på värdträden, av ordningen Santalales. Till mistlarna hör bl a julmisteln (familjen Viscaceae), familjen Loranthaceae och familjen Eremolepidaceae. Sammansättningen av mistlarnas toxiner, lektiner, tyramin, fenetylaminer och andra ämnen påverkas av värdplantan.
        • Molluginaceae 0 frågor En växtfamilj (kransörtsväxter) inom ordningen Caryophyllales, underklassen Caryophyllidae och klassen Magnoliopsida. Några växter innehåller triterpenoidsaponiner.
        • Monimiaceae 0 frågor En växtfamilj (boldoväxter) inom ordningen Laurales, underklassen Magnoliidae och klassen Magnoliopsida.
        • Moraceae 0 frågor En växtfamilj (mullbärsväxter) av ordningen Urticales och klassen Magnoliopsida. Växterna har mjölkig latexsaft och små kronbladslösa han- och honblommor.
        • Moringa 0 frågor Ett växtsläkte (behenträd) av familjen Moringaceae, ordningen Capparales och klassen Magnoliopsida.
        • Myoporaceae 0 frågor En växtfamilj av ordningen Scrophulariales, underklassen Asteridae och klassen Magnoliopsida.
        • Myricaceae 0 frågor En växtfamilj (porsväxter) av ordningen Myricales, underklassen Hamamelidae och klassen Magnoliopsida. De utgörs av träd och buskar med gulfläckiga, aromatiska blad. De enfröiga frukterna är ofta täckta med vaxartade korn, bulor eller överdrag. Blommorna är små, grönaktiga och oansenliga.
        • Myristicaceae 0 frågor En familj blommande växter (muskotväxter) inom ordningen Magnoliales. Många arter är tropiska och har väldoftande ved och blad.
        • Myrsinaceae 0 frågor En växtfamilj inom ordningen Primulales, underklassen Dilleniidae och klassen Magnoliopsida.
        • Myrtaceae 0 frågor En växtfamilj (myrtenväxter) inom ordningen Myrtales. Den omfattar ett flertal aromatiska medicinalväxter, som t ex Eucalyptus.
        • Nelumbonaceae 0 frågor En växtfamilj (lotusväxter) inom ordningen Nymphaeales och klassen Magnoliopsida. De är vattenväxter.
        • Nyctaginaceae 0 frågor
        • Nymphaeceae 0 frågor
        • Nyssaceae 0 frågor
        • Ochnaceae 0 frågor Ett växtsläkte (träd och buskar) i ordningen Theales och klassen Magnoliopsida, vars medlemmar har vintergröna, skiftesvis sittande blad.
        • Olacaceae 0 frågor
        • Oleaceae 0 frågor
        • Onagraceae 0 frågor
        • Orchidaceae 0 frågor
        • Orobanchaceae 0 frågor
        • Paeonia 0 frågor
        • Pandanaceae 0 frågor
        • Papaveraceae 0 frågor
        • Passifloraceae 0 frågor
        • Pedaliaceae 0 frågor
        • Phytolaccaceae 0 frågor
        • Piperaceae 0 frågor
        • Plantago 0 frågor
        • Plumbaginaceae 0 frågor
        • Poaceae 0 frågor En stor familj smalbladiga gräsarter tillhörande ordningen Cyperales (underklassen Commelinidae, klassen Liliopsida (monocotyledons)). Sädesslagen ingår i denna familj.
        • Polygalaceae 0 frågor
        • Polygonaceae 0 frågor
        • Pontederiaceae 0 frågor
        • Portulacaceae 0 frågor
        • Primulaceae 0 frågor
        • Proteaceae 0 frågor
        • Punicaceae 0 frågor
        • Pyrolaceae 0 frågor
        • Ranunculaceae 0 frågor
        • Resedaceae 0 frågor
        • Rhamnaceae 0 frågor
        • Rhizophoraceae 0 frågor
        • Rosales 0 frågor
        • Rubiaceae 0 frågor
        • Rutaceae 0 frågor
        • Salicaceae 0 frågor
        • Salvadoraceae 0 frågor
        • Santalaceae 0 frågor
        • Sapindaceae 0 frågor
        • Sapotaceae 0 frågor
        • Sarraceniaceae 0 frågor
        • Saururaceae 0 frågor
        • Schisandraceae 0 frågor
        • Scrophylariaceae 0 frågor
        • Simaroubaceae 0 frågor
        • Smilacaceae 0 frågor
        • Solanaceae 0 frågor
        • Stemonaceae 0 frågor
        • Sterculiaceae 0 frågor
        • Styracaceae 0 frågor
        • Tamaricaceae 0 frågor
        • Theales 0 frågor
        • Thymelaeaceae 0 frågor
        • Tiliaceae 0 frågor
        • Tropaeolaceae 0 frågor
        • Turnera 0 frågor
        • Typhaceae 0 frågor
        • Ulmaceae 0 frågor
        • Urticaceae 0 frågor
        • Valerianaceae 0 frågor
        • Verbenaceae 0 frågor
        • Violaceae 0 frågor
        • Vitaceae 0 frågor
        • Winteraceae 0 frågor
        • Zingiberales 0 frågor
        • Zygophyllaceae 0 frågor
       • Anthocerotophyta 0 frågor
       • Bryophyta 0 frågor
       • Equisetum 0 frågor Ett släkte inom den enda kvarlevande familjen Equisetaceae (fräkenväxter) av ordningen Equisetales (klassen Equisetopsida (Sphenopsida) och divisionen Equisetophyta (Sphenophyta)). Växterna är avlägset besläktade med ormbunkarna och har relativt stor utbredning. De ihåliga, ledade och styva stjälkarna innehåller silikater. I Sverige förekommer åkerfräken (Equisetum arvense L.) i nästan hela landet. Syn. fräken.
       • Ormbunkar 0 frågor Icke-fröiga, icke-blommande växter i familjen Polypodiaceae, divisionen Pteridophyta. Förökningen sker via sporer som bildas i sporangierna på de starkt flikiga bladens undersida. Det finns ca 9000 arter, från örtliknande till trädliknande.
       • Nakenfröiga växter 0 frågor De nakenfröiga växterna är en grupp kärlväxter vars frön inte är omgivna av ett fruktskikt, till skillnad från angiospermer (gömfröiga växter), vars frön är inneslutna i en fruktkropp. I stället kan fröna sitta i t ex kottar. Idag delar man in gymnospermerna i fyra divisioner: Coniferophyta (barrväxter), Cycadophyta, Ginkgophyta och Gnetophyta.
       • Hepatophyta 0 frågor En division (levermossor) inom växtriket. Växterna är enkla, saknar kärlvävnad och har rudimentära rotliknande organ (rhizoider). Precis som mossor har levermossor generationsväxlingar mellan haploida, könscellbärande former (gametofyter) och diploida, sporbärande former (sporofyter).
       • Lycopodiaceae 0 frågor En mossliknande vaxtfamilj (lummerväxter) inom ordningen Lycopodiales och klassen Lycopodiophyta. Lummerväxterna är vintergröna kärlkryptogamer. Alla i Sverige förekommande arter är fridlysta.
       • Selaginellaceae 0 frågor
   • Retortamonadidae 0 frågor
   • Rhizaria 0 frågor
   • Stramenopiles 0 frågor
  • Arkeer 0 frågor Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 fråga Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 frågor
  • Organismernas livscykel 0 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 2 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...