Browse categories

 • Organismer 4 questions
  • Eukaryota 2 questions
   • Alveolata 0 questions
   • Amoebozoa 0 questions
   • Djur 2 questions
    • Djurgrupper 0 questions Djur indelade i ekologiska, morfologiska eller genetiska grupper.
    • Ryggsträngdjur 2 questions
     • Ryggsträngsdjur utan ryggrad 0 questions En avdelning av fylet Chordata, bestående av understammarna Cephalochordata och Urochordata, men inte Vertebrata (ryggradsdjur). De omfattar ryggradslösa djur med notokord under något utvecklingsstadi um.
     • Ryggradsdjur 2 questions
      • Amfibier 0 questions En klass av ryggradsdjur som kan leva såväl i vatten som på land. Hit hör t ex grodor, paddor och salamandrar. De har funnits sedan devontiden.
      • Fåglar 1 question
      • Fiskar 1 question En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.
      • Däggdjur 0 questions Varmblodiga ryggradsdjur hemmahörande i klassen Mammalia, omfattande alla med hårväxt och som diar. Tre stora grupper ingår, placentadäggdjur (med moderkaka) och pungdjur, vilka föder levande avkomma, och kloakdjur, vilka är äggläggande.
       • Artiodactyla 0 questions Partåiga hovdjur (klövdjur). Hit hör t ex gris, får, hjort, kamel och ko (nötkreatur).
       • Köttätare 0 questions Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).
        • Ailuridae 0 questions
        • Canidae 0 questions En familj landlevande rovdjur med lång nos och icke indragbara klor. Hit hör bl a prärievargar, hundar, rävar, sjakaler, mårdhundar och vargar.
        • Eupleridae 0 questions
        • Felidae 0 questions En familj (kattdjur) i ordningen Carnivora, bestående av kraftiga och snabba landlevande rovdjur med stark jaktinstinkt. Kattdjuren kan, till skillnad från hundarna, dra in klorna.
         • Acinonyx 0 questions Långbenta, snabbspringande, afrikanska kattdjur (Acinonyx jubatus) med en kroppslängd av 110-135 cm. Pälsen är gulbrun med svarta fläckar.
         • Felis 0 questions Släkte inom familjen Felidae som utgörs av små kattdjur, inkl. tamkatt (Felis catus) och dess vilda släkting och förfader, vildkatt eller skogskatt (Felis silvestris).
          • Katter 0 questions Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.
         • Lynx 0 questions Ett släkte (lodjur) inom familjen Felidae, bestående av kattdjur med långa ben, örontofsar och kort svans. Lynx lynx är den lodjursart som förekommer i Sverige.
         • Panthera 0 questions
         • Puma 0 questions
        • Herpestidae 0 questions En familj snabba och skarpögda rovdjur (manguster) i Asien och Afrika, vilka lever av gnagare och ormar.
        • Hyaenidae 0 questions En familj stora, landlevande rovdjur med långa ben, borstpäls och ständigt viftande svans. I familjen ingår hyenor och jordvargar.
        • Mephitidae 0 questions Den familj av allätande däggdjur som utgör Nya världens skunkar, med svart och vit varningsmönstrad päls. Vid fara avger djuren en skvätt illaluktande sekret.
        • Mustelidae 0 questions En familj landlevande rovdjur (mårddjur) med lång, smal kropp, lång svans och anala doftkörtlar. Den omfattar grävlingar, vesslor, mårdar, illrar, minkar, järvar, skunkar och uttrar.
        • Nandiniidae 0 questions En familj inom underordningen Feliformia, ordningen Carnivora, med ett släkte, Nandinia binotata (leopardmård).
        • Pinnipedia 0 questions Underordningen av akvatiska köttätare som består av valrossar, pälssälar, sjölejon och öronlösa sälar. De har spolformig kropp och mycket korta svansar. Lever i havet och sjöar men föder ungar i land.
        • Procyonidae 0 questions
        • Ursidae 0 questions Allätande rovdjur tillhörande familjen Ursidae. De har kraftiga kroppar med relativt korta ben, men de springer fort och är skickliga simmare och klättrare. Pälsen är tjock, ögon, öron och svans gansk a små. De kraftiga klorna kan inte dras in. I Amerika, Asien och Europa finns sammanlagt sju arter. I kallare klimatområden går björnen i vinteride.
        • Viverridae 0 questions
       • Cetacea 0 questions Däggdjursordningen valar, som är uteslutande vattenlevande och påträffas i alla världshaven och vissa flodsystem. Bland valarna finns de enda djuren förutom elefanter som har större hjärna än människa n. De flesta har ögon väl anpassade för seende såväl under som över vatten och ett brett spektrum av läten, som används bl a för ekolokalisering. Deras viktigaste föda består av fisk, bläckfisk och kr äftdjur. De flesta lever i flock.
       • Fladdermöss 0 questions En ordning (Chiroptera) av flygande däggdjur. Den omfattar fladdermöss och flyghundar.
       • Hyraxar 0 questions Små däggdjur av ordningen Hyracoidea (klippgrävlingar).
       • Insektätare 0 questions En ordning av insektsätande däggdjur, omfattande bl a mullvadar, näbbmöss, igelkottar och tanrekar (Madagaskarigelkottar).
       • Lagomorpha 0 questions En ordning små däggdjur, omfattande två familjer, Ochotonidae (pipharar) och Leporidae (kaniner och harar). Kroppslängden varierar mellan 125 mm och 750 mm. Harar och kaniner har långa öron och kort svans, medan pipharar har korta, breda öron och saknar svans. Kaniner föds nakna och med slutna ögon och öron. Harar föds med päls och öppna ögon och öron. De är alla växtätare.
       • Marsupialia 0 questions En infraklass (pungdjur) bland däggdjuren, även kallad Metatheria, där ungarna föds på ett tidigt fosterstadium och fortsätter sin utveckling i en pung. Till skillnad från Eutheria (djur med moderkaka) har pungdjuren en ofullständig moderkaka.
       • Monotremata 0 questions En primitiv ordning (kloakdjur) av klassen däggdjur. Det finns två familjer, Ornithorhynchidae (näbbdjur) och Tachyglossidae (myrpiggsvin).
       • Perissodactyla 0 questions En ordning av ungulater, uddatåiga hovdjur. Hästar, tapirer and noshörningar ingår.
       • Primater 0 questions
       • Elefantdjur 0 questions
       • Gnagare 0 questions En däggdjursordning omfattande 29 familjer och många släkten.
       • Scandentia 0 questions
       • Sirenia 0 questions
       • Xenarthra 0 questions
      • Reptiler 0 questions
    • Ryggradslösa djur 0 questions Djur som saknar ryggradspelare.
   • Choanoflagellata 0 questions
   • Cryptophyta 0 questions
   • Diplomonadida 0 questions En ordning av protozoer med en eller två karyomastigonter och antingen dubbel rotations- eller spegelsymmetri.
   • Euglenozoa 0 questions
   • Svampar 0 questions Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.
   • Haptophyta 0 questions
   • Mesomycetozoea 0 questions En klass parasitiska och saprofytiska mikroorganismer vars evolutionära ursprung kan spåras till skiljet mellan djur- och svamporganismer. De är normalt fiskpatogener, men undantag finns. Två erkända ordningar finns: Icthyophonida och Dermocystida.
   • Oxymonadida 0 questions
   • Parabasalidea 0 questions
   • Växter 0 questions
   • Retortamonadidae 0 questions
   • Rhizaria 0 questions
   • Stramenopiles 0 questions
  • Arkeer 0 questions Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.
  • Bakterier 1 question Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.
  • Virus 0 questions
  • Organismernas livscykel 0 questions
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
 • Geografiska orter 1 question
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 1 question Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 9 questions
 • Sjukdomar 41 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...