Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
  • Kroppsdelar 1 fråga Kroppens olika anatomiska områden.
  • Muskuloskeletala systemet 1 fråga Kroppens muskler, ben och brosk.
  • Matsmältningssystemet 0 frågor En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Andningssystemet 3 frågor
  • Urogenitala systemet 0 frågor
  • Endokrina systemet 0 frågor Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.
  • Hjärt-kärlsystemet 2 frågor Kroppens blodcirkulationssystem.
  • Nervsystemet 1 fråga Den fullständiga nervapparaten, bestående av en central del (hjärnan och ryggmärgen) och en perifer del (kranial- och spinalnerverna, de autonoma ganglierna och nervnäten).
  • Sinnesorgan 0 frågor
   • Öra 0 frågor Hörsel- och balansorgan. Örat indelas allmänt i tre enheter: ytteröra, mellanöra och inneröra.
   • Öga 0 frågor
    • Främre ögonsegment 0 frågor Den del av ögongloben som är framför linsen.
     • Främre ögonkammare 0 frågor En vätskefylld del av ögat som framtill gränsar mot hornhinnan och en del av sklera, baktill mot en del av strålkroppen, iris och den genom pupillen synliga delen av ögonlinsen.
     • Ciliarkropp 0 frågor En ringformad vävnad som sträcker sig från senhinnesporren till näthinnans ora serrata. Den består av en uveal del och en epiteldel. Ciliarmuskeln sitter i uvealdelen, och ögonlockshåren i epiteldelen . Syn. strålkroppen.
     • Bindhinna 0 frågor Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).
     • Hornhinna 0 frågor Ögats främre, genomskinliga, fibrösa ytskikt, bestående av fem lager: skiktat, skvamöst epitel, Bowmans membran, stroma (bindväv), Descemets membran och mesenkymalt epitel. Det är det första brytningsmediet i ögat och utgör den strukturella fortsättingen på skleran. Den saknar kärl och får sin näring via utrymmena mellan skikten. Innerveringen sker genom den oftalmiska förgreningen av trigeminalnerven (den femte hjärnnerven) via ciliarnerverna och bindhinnans nerver, som tillsammans bildar nervnät.
      • Bowmans membran 0 frågor
      • Korneal stroma 0 frågor Hornhinnans stödjevävnad. Det varvade bindväv som utgör det tjockaste skiktet av hornhinnan mellan Bowman- och Descemetmembranen.
      • Descemets membran 0 frågor Det starka, tunna, motståndskraftiga och cellfria fjärde skiktet i hornhinnan, mellan endotelet (varifrån det utsöndras) och stromalagret.
      • Hornhinneendotel 0 frågor Ett enkelt skikt av stora, platta celler som täcker hornhinnans yta.
      • Hornhinneepitel 0 frågor Skiktat, skvamöst (fjällande) epitel som täcker hornhinnans ytteryta. Det är slätt och innehåller många fria nervändar.
      • Hornhinnekant 0 frågor En ringformad övergångszon, ca 1 mm bred, mellan hornhinnan och ögonglobens bind- och senhinna. Den är rik på blodkärl och deltar i hornhinnans ämnesomsättning. Kanten är oftalmologiskt betydelsefull genom att framträda på ögonglobens yta som en liten fåra, som utgör skiljelinjen mellan den klara hornhinnan och senhinnan.
     • Regnbågshinna 0 frågor De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktet
     • Ögonlins 0 frågor En genomskinlig, bikonvex struktur i ögat, innesluten i en kapsel och belägen bakom iris och framför glaskroppen. Längs kanten är den något överlappad av ciliarutskotten. Ciliarkroppens (strålkroppens) anpassning är avgörande för ögats avståndsinställning.
     • Trabekelverk 0 frågor
    • Linsens främre kapsel 0 frågor
    • Ögats axiala längd 0 frågor
    • Ögonlock 0 frågor
    • Tårapparat 0 frågor Det tårbildande och tårledande systemet, vilket omfattar tårkörtlarna, ögonlockskanterna, bindhinnesäcken och tåravrinningen.
    • Ögonmuskler 0 frågor De muskler som styr ögonrörlserna. Hit hör musculus rectus medialis (inre raka ögonmuskeln), musculus rectus lateralis (yttre raka ögonmuskeln), musculus rectus inferior (nedre raka ögonmuskeln), musculus rectus obliquus inferior (nedre sneda muskeln), musculus rectus obliquus superior (övre sneda muskeln), musculus orbicularis oculi (ögats ringmuskel) och musculus levator palpebrae superioris (övre ögonlockslyftaren).
    • Näthinnepigmentepitel 0 frågor Lagret av pigmentinnehållande epitelceller i näthinnan, ciliarkroppen och regnbågshinnan.
    • Bakre ögonsegment 0 frågor
    • Näthinna 0 frågor
    • Ögonvita 0 frågor
    • Tenons kapsel 0 frågor
    • Uvea 0 frågor
   • Näsa 0 frågor En del av den övre luftvägen. Den innehåller luktorganet. Till näsan hör den yttre näsan, näshålan och bihålorna.
   • Smaklökar 0 frågor
  • Vävnader 0 frågor
  • Celler 3 frågor Små protoplasmamassor som bygger upp organiserad vävnad och som består av en kärna omgiven av protoplasma, vilken innehåller de s k organellerna och är innesluten i cell- eller plasmamembranet. Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer.
  • Kroppsvätskor och sekret 1 fråga Flytande ämnen producerade av levande organismer för speciella ändamål eller utsöndrade som avfall. Hormoner och enzymer räknas inte som sekretionsprodukter.
  • Djurens anatomi 0 frågor Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.
  • Mun, tänder, svalg 1 fråga Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.
  • Blod- och immunsystem 1 fråga De organ som ingår i blodproduktionsprocessen, inklusive de cellulära och molekylära enheter som är väsentliga för uppbyggandet av försvaret mot främmande organismer och ämnen.
  • Embryonal anatomi 0 frågor De anatomiska strukturer som utgör en organism under dess tidiga utvecklingsstadier.
  • Integumentsystemet 2 frågor Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.
  • Växtdelar 0 frågor
  • Svampars delar 0 frågor
  • Bakteriedelar 0 frågor
  • Virusdelar 0 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 0 frågor Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Organismer 4 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...