Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
  • Kroppsdelar 1 fråga Kroppens olika anatomiska områden.
  • Muskuloskeletala systemet 1 fråga Kroppens muskler, ben och brosk.
   • Brosk 0 frågor En typ av bindväv utan kärl, bestående av kondrocyter (broskceller)i en grundsubstans av typ 2-kollagen och kondroitinsulfat. Det finns tre typer av broskvävnad: hyalint brosk, fibröst brosk och elastiskt (gult) brosk.
   • Bindvävshinna 0 frågor Benämning på de fasta hinnor som omger och stöder muskler och andra vävnader.
   • Ligament 0 frågor Blanka, flexibla band av fibrig vävnad som förbinder skelettbenens ledändar. De är böjliga, starka och icke utdragbara.
   • Muskler 0 frågor Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.
   • Skelett 1 fråga
    • Ben och benvävnad 1 fråga Typ av bindväv som bildar skelett. De huvudsakliga cellulära komponenter i benvävnaden är osteoblaster, osteocyter och osteoklaster. Fibrillära kollagener och hydroxyapatitkrystaller formar benmatrix.
    • Leder 0 frågor
     • Akromioklavikularled 0 frågor Leden mellan skulderhöjden och nyckelbenet.
     • Atlantoaxialled 0 frågor Leden bestående av den översta (atlas) och näst översta (axis) halskotan.
     • Atlantooccipitalled 0 frågor Leden mellan översta halskotan (atlas) och nackbenet (os occipitale).
     • Slemsäck 0 frågor Syn. ledvätskesäck; synovialsäck.
     • Ledbrosk 0 frågor
     • Armbågsled 0 frågor Leden mellan över- och underarmen.
     • Fotleder 0 frågor Lederna från ankeln till tårna. Dessa omfattar ankelleden, tarsallederna, metatarsofalangeallederna och tålederna.
     • Handens leder 0 frågor
     • Höftled 0 frågor
     • Ledkapsel 0 frågor Den säck som omger en led. Den består av en yttre fibrös ledkapsel och en inre synovialhinna.
     • Knäled 0 frågor Leden mellan lårben och skenben.
     • Ledband 0 frågor
      • Främre korsband 0 frågor Ett kraftigt ledband i knät mellan lårbenets yttre ledyta och fördjupningen i främre delen av skenbenets eminentia intercondylaris.
      • Kollateralledband 0 frågor Ett antal ledband på utsidorna av, och fungerande som styrning för, leder med gångjärnsrörelser. De finns i armbågen, knät, handleden, händernas och fötternas metakarpus-, metatarsofalangeal- och proximala och distala interfalangealleder. Syn. kollateralligament.
       • Lateralligament, vrist 0 frågor Fotleden har två sidoledband, det inre och det yttre. Det inre är fäst vid spetsen och främre och bakre delarna av den inre fotknölen och inväxt i båtbenet, det nedre häl-båtbensligamentet, hälbenets utskott (sustentaculum talare) och insidan av språngbenet. Det yttre sidoledbandet, även kallat kollateralligamentet, består av tre distinkta knippen: häl-vadbensligamentet, främre språngben-vadbensligamentet och bakre språngben-vadbensligamentet.
       • Medialt kollateralligament, knä 0 frågor Det ledband som löper från lårbenets inre ledutskott till skenbenets innerkant. Den inre menisken är fäst vid dess djuptliggande yta.
      • Ligamentum flavum 0 frågor De parvisa band av gul, elastisk vävnad som förbinder angränsande ryggradsskivor. Tillsammans med skivorna bildar de ryggradskanalens bakre vägg och bidrar till att hålla kroppen upprätt.
      • Longitudinella ligament 0 frågor Två långa, fibrösa band som sträcker sig längs hela ryggkotpelaren. Det främre ledbandet (ligamentum longitudinale anterius; lacertus medius) förbinder kotornas främre ytor. Det bakre ledbandet (ligamentum longitudinale posterius) binder samman de bakre ytorna. Det vanligaste kliniska problemet är benbildning i det bakre ledbandet.
      • Patellaligament 0 frågor
      • Bakre korsband 0 frågor Ett kraftigt ledband i knät som går från lårbenets inre ledkulas främre, mittre yta, passerar bakåt mellan ledkulorna och slutar på skenbenets bakre interkondylära yta.
      • Volar Plate 0 frågor
     • Blygdbensfog 0 frågor
     • Sakroiliakaled 0 frågor
     • Skulderled 0 frågor
     • Sternoklavikularled 0 frågor
     • Kostosternala leder 0 frågor Förbindelserna mellan revben och bröstben.
     • Käkled 0 frågor En ledförbindelse mellan underkäkens ledhuvud och tinningsbenets ledutskott.
     • Intervertebralled 0 frågor Leden mellan ytorna på det nedre och det övre ledutskottet hos angränsande kotor.
   • Senor 0 frågor
  • Matsmältningssystemet 0 frågor En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Andningssystemet 3 frågor
  • Urogenitala systemet 0 frågor
  • Endokrina systemet 0 frågor Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.
  • Hjärt-kärlsystemet 2 frågor Kroppens blodcirkulationssystem.
  • Nervsystemet 1 fråga Den fullständiga nervapparaten, bestående av en central del (hjärnan och ryggmärgen) och en perifer del (kranial- och spinalnerverna, de autonoma ganglierna och nervnäten).
  • Sinnesorgan 0 frågor
  • Vävnader 0 frågor
  • Celler 3 frågor Små protoplasmamassor som bygger upp organiserad vävnad och som består av en kärna omgiven av protoplasma, vilken innehåller de s k organellerna och är innesluten i cell- eller plasmamembranet. Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer.
  • Kroppsvätskor och sekret 1 fråga Flytande ämnen producerade av levande organismer för speciella ändamål eller utsöndrade som avfall. Hormoner och enzymer räknas inte som sekretionsprodukter.
  • Djurens anatomi 0 frågor Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.
  • Mun, tänder, svalg 1 fråga Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.
  • Blod- och immunsystem 1 fråga De organ som ingår i blodproduktionsprocessen, inklusive de cellulära och molekylära enheter som är väsentliga för uppbyggandet av försvaret mot främmande organismer och ämnen.
  • Embryonal anatomi 0 frågor De anatomiska strukturer som utgör en organism under dess tidiga utvecklingsstadier.
  • Integumentsystemet 2 frågor Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.
  • Växtdelar 0 frågor
  • Svampars delar 0 frågor
  • Bakteriedelar 0 frågor
  • Virusdelar 0 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 0 frågor Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Kemikalier och läkemedel 10 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Organismer 4 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...