Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
  • Kroppsdelar 1 fråga Kroppens olika anatomiska områden.
  • Muskuloskeletala systemet 1 fråga Kroppens muskler, ben och brosk.
  • Matsmältningssystemet 0 frågor En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Andningssystemet 3 frågor
  • Urogenitala systemet 0 frågor
  • Endokrina systemet 0 frågor Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.
  • Hjärt-kärlsystemet 2 frågor Kroppens blodcirkulationssystem.
   • Blod-luftbarriär 0 frågor Gränsen mellan kapillärblod och luften i lungblåsorna, vilken utgörs av alveolarepitelet och kapillärendotelet med tillhörande basalmembran och epitelcytoplasma. Genom detta membran sker ett gasutbyte .
   • Blod-vattenbarriär 0 frågor Den selektivt genomträngliga barriären mellan kapillärskiktet i ögats ciliarkropp och kammarvattnet. Den består av två lager epitel tätt sammanfogade vid apikalytorna.
   • Blod-hjärnbarriär 0 frågor Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan hjärnans kapillärkärl och hjärnvävnaden.
   • Blod-nervbarriär 0 frågor
   • Blod-näthinnebarriär 0 frågor Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en transportspärr för vissa ämnen mellan näthinnans kapillärkärl och näthinnevävnaden.
   • Blod-testikelbarriär 0 frågor Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan testikelkapillärerna och sädesförande epitel.
   • Blodkärl 2 frågor Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.
    • Pulsådror 0 frågor Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.
     • Kroppspulsåder 0 frågor Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.
     • Arterioler 0 frågor Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.
     • Armhåleartär 0 frågor Fortsättningen på den subklavikulära (under nyckelbenet belägna) artären; den är fördelad över armen, armhålan, bröstet och skuldran.
     • Basilarartär 0 frågor Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.
     • Armartär 0 frågor Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.
     • Arm-huvudartär 0 frågor Den första och största artären att grena av från aortabågen. Den försörjer huvudets och halsens högersida samt högerarmen med blod.
     • Bronkialartärer 0 frågor De vänstra luftrörsartärerna utgår från bröstpulsådern, de högra från den första interkostalartären eller den övre, vänstra luftrörsartären. De försörjer luftrörern och nedre delen av luftstrupen.
     • Halsartärer 0 frågor Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.
     • Bukartär 0 frågor Den pulsåder som utgår från bukaortan och efter en kort sträcka delar sig i vänstra magsäcksartären och lever- och mjältartärerna.
     • Hjärnartärer 0 frågor De artärer som förser hjärnbarken med blod.
      • Främre hjärnartär 0 frågor Arteria cerebri anterior. Artär som utgörs av den inre halspulsåderns förgrening och försörjer svanskärnan (nucleus caudatus), den inre kapseln (capsula interna), putamen, de septala kärnorna, gördelv indlingen (gyrus cinguli), frontallobens och parietallobens ytor.
      • Willis ring 0 frågor En kärlkrans vid skallbasen, bestående av den inre halsartären (arteria carotis interna), de proximala delarna av den främre, mittersta och bakre hjärnartären (arteria basilaris), den främre kommunice rande artären och de bakre kommunicerande artärerna.
      • Mellersta hjärnartär 0 frågor Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.
      • Bakre hjärnartär 0 frågor
      • Temporalartärer 0 frågor
     • Cilieartärer 0 frågor Tre grupper av artärer i ögat som förser iris (regnbågshinnan), pupillen, senhinnan, bindhinnan och regnbågshinnans muskler med blod.
     • Kranskärl 0 frågor Hjärtats vener och artärer.
     • Epigastrieartärer 0 frågor Inre och yttre epigastriska artärer utgår från den yttre höftartären, ytartärerna från lårbensartären och de övre från den inre bröstartären. De försörjer bukmusklerna, mellangärdet, höftregionen och ljumsken. Den inre epigastriska artären används vid kranskärls-bypass-transplantation och vid revaskularisering av myokardiet.
     • Lårbensartär 0 frågor Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.
     • Mag-bukhinneartären 0 frågor En bukartär som följer magsäckens krökning. Det finns två grenar, den högra (arteria gastroepiploica dextra) och den vänstra (arteria gastroepiploica sinistra). Den högra används ofta som transplantat för kranskärlsbypass, revaskularisering av hjärtmusklerna och annan kärlreparation.
     • Leverartär 0 frågor En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.
     • Höftartär 0 frågor Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.
     • Överkäksartär 0 frågor En gren av den yttre delen av halspulsådern som fördelar blodflödet till ansiktets djupa strukturer (inre överkäksartären) och till sidan av ansiktet och näsan (yttre överkäksartären).
     • Hjärnhinneartärer 0 frågor Artärer som försörjer den hårda hjärnhinnan med blod.
     • Tarmkäxartärer 0 frågor Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.
     • Ögonartär 0 frågor Artären som utgår från den inre halsartären och levererar blod till ögat, ögonhålan och närliggande.
     • Knävecksartär 0 frågor Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.
     • Lungartär 0 frågor Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.
     • Strålbensartär 0 frågor
     • Njurartär 0 frågor En gren av bukpulsådern som förser njurar, binjurar och urinrör med blod.
     • Näthinneartär 0 frågor
     • Mjältartär 0 frågor Den största grenen av bukartärstammen, med spridning till mjälten, bukspottkörteln, magen och det större bukhinnenätet.
     • Nyckelbensartär 0 frågor
     • Bröstkorgsartärer 0 frågor
     • Skenbensartärer 0 frågor
     • Ulnarartär 0 frågor
     • Navelartärer 0 frågor Specialiserade artärer i navelsträngen. De transporterar bort spillprodukter och syrefattigt blod från fostret till modern via moderkakan. Hos människor finns som regel två navelartärer, men ibland endast en.
     • Livmoderartär 0 frågor
     • Kotartär 0 frågor Den första grenen av nyckelbensartären, med utbredning till nackmusklerna, ryggkotorna, ryggmärgen, lillhjärnan och inre delarna av hjärnan.
    • Kärlendotel 0 frågor Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.
    • Mikrokärl 0 frågor De fina blodkärl i kärlsystemet som är mindre än 100 mikromillimeter i inre diameter.
    • Glatt muskulatur i kärl 0 frågor Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.
    • Näthinnekärl 0 frågor
    • Tunica intima 0 frågor
    • Vasa nervorum 1 fråga
    • Vasa vasorum 0 frågor
    • Blodådror 0 frågor
   • Glomerulär filtrationsbarriär 0 frågor
   • Hjärta 0 frågor Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.
  • Nervsystemet 1 fråga Den fullständiga nervapparaten, bestående av en central del (hjärnan och ryggmärgen) och en perifer del (kranial- och spinalnerverna, de autonoma ganglierna och nervnäten).
  • Sinnesorgan 0 frågor
  • Vävnader 0 frågor
  • Celler 3 frågor Små protoplasmamassor som bygger upp organiserad vävnad och som består av en kärna omgiven av protoplasma, vilken innehåller de s k organellerna och är innesluten i cell- eller plasmamembranet. Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer.
  • Kroppsvätskor och sekret 1 fråga Flytande ämnen producerade av levande organismer för speciella ändamål eller utsöndrade som avfall. Hormoner och enzymer räknas inte som sekretionsprodukter.
  • Djurens anatomi 0 frågor Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.
  • Mun, tänder, svalg 1 fråga Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.
  • Blod- och immunsystem 1 fråga De organ som ingår i blodproduktionsprocessen, inklusive de cellulära och molekylära enheter som är väsentliga för uppbyggandet av försvaret mot främmande organismer och ämnen.
  • Embryonal anatomi 0 frågor De anatomiska strukturer som utgör en organism under dess tidiga utvecklingsstadier.
  • Integumentsystemet 2 frågor Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.
  • Växtdelar 0 frågor
  • Svampars delar 0 frågor
  • Bakteriedelar 0 frågor
  • Virusdelar 0 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Organismer 4 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...