Browse categories

 • Organismer 4 questions
 • Anatomi 20 questions Läran om levande organismers byggnad.
  • Kroppsdelar 1 question Kroppens olika anatomiska områden.
  • Muskuloskeletala systemet 1 question Kroppens muskler, ben och brosk.
  • Matsmältningssystemet 0 questions En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Andningssystemet 3 questions
  • Urogenitala systemet 0 questions
  • Endokrina systemet 0 questions Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.
  • Hjärt-kärlsystemet 2 questions Kroppens blodcirkulationssystem.
   • Blod-luftbarriär 0 questions Gränsen mellan kapillärblod och luften i lungblåsorna, vilken utgörs av alveolarepitelet och kapillärendotelet med tillhörande basalmembran och epitelcytoplasma. Genom detta membran sker ett gasutbyte .
   • Blod-vattenbarriär 0 questions Den selektivt genomträngliga barriären mellan kapillärskiktet i ögats ciliarkropp och kammarvattnet. Den består av två lager epitel tätt sammanfogade vid apikalytorna.
   • Blod-hjärnbarriär 0 questions Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan hjärnans kapillärkärl och hjärnvävnaden.
   • Blod-nervbarriär 0 questions
   • Blod-näthinnebarriär 0 questions Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en transportspärr för vissa ämnen mellan näthinnans kapillärkärl och näthinnevävnaden.
   • Blod-testikelbarriär 0 questions Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan testikelkapillärerna och sädesförande epitel.
   • Blodkärl 2 questions Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.
    • Pulsådror 0 questions Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.
     • Kroppspulsåder 0 questions Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.
     • Arterioler 0 questions Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.
     • Armhåleartär 0 questions Fortsättningen på den subklavikulära (under nyckelbenet belägna) artären; den är fördelad över armen, armhålan, bröstet och skuldran.
     • Basilarartär 0 questions Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.
     • Armartär 0 questions Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.
     • Arm-huvudartär 0 questions Den första och största artären att grena av från aortabågen. Den försörjer huvudets och halsens högersida samt högerarmen med blod.
     • Bronkialartärer 0 questions De vänstra luftrörsartärerna utgår från bröstpulsådern, de högra från den första interkostalartären eller den övre, vänstra luftrörsartären. De försörjer luftrörern och nedre delen av luftstrupen.
     • Halsartärer 0 questions Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.
     • Bukartär 0 questions Den pulsåder som utgår från bukaortan och efter en kort sträcka delar sig i vänstra magsäcksartären och lever- och mjältartärerna.
     • Hjärnartärer 0 questions De artärer som förser hjärnbarken med blod.
     • Cilieartärer 0 questions Tre grupper av artärer i ögat som förser iris (regnbågshinnan), pupillen, senhinnan, bindhinnan och regnbågshinnans muskler med blod.
     • Kranskärl 0 questions Hjärtats vener och artärer.
     • Epigastrieartärer 0 questions Inre och yttre epigastriska artärer utgår från den yttre höftartären, ytartärerna från lårbensartären och de övre från den inre bröstartären. De försörjer bukmusklerna, mellangärdet, höftregionen och ljumsken. Den inre epigastriska artären används vid kranskärls-bypass-transplantation och vid revaskularisering av myokardiet.
     • Lårbensartär 0 questions Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.
     • Mag-bukhinneartären 0 questions En bukartär som följer magsäckens krökning. Det finns två grenar, den högra (arteria gastroepiploica dextra) och den vänstra (arteria gastroepiploica sinistra). Den högra används ofta som transplantat för kranskärlsbypass, revaskularisering av hjärtmusklerna och annan kärlreparation.
     • Leverartär 0 questions En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.
     • Höftartär 0 questions Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.
     • Överkäksartär 0 questions En gren av den yttre delen av halspulsådern som fördelar blodflödet till ansiktets djupa strukturer (inre överkäksartären) och till sidan av ansiktet och näsan (yttre överkäksartären).
     • Hjärnhinneartärer 0 questions Artärer som försörjer den hårda hjärnhinnan med blod.
     • Tarmkäxartärer 0 questions Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.
     • Ögonartär 0 questions Artären som utgår från den inre halsartären och levererar blod till ögat, ögonhålan och närliggande.
     • Knävecksartär 0 questions Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.
     • Lungartär 0 questions Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.
     • Strålbensartär 0 questions
     • Njurartär 0 questions En gren av bukpulsådern som förser njurar, binjurar och urinrör med blod.
     • Näthinneartär 0 questions
     • Mjältartär 0 questions Den största grenen av bukartärstammen, med spridning till mjälten, bukspottkörteln, magen och det större bukhinnenätet.
     • Nyckelbensartär 0 questions
     • Bröstkorgsartärer 0 questions
      • Mammarartärer 0 questions Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.
     • Skenbensartärer 0 questions
     • Ulnarartär 0 questions
     • Navelartärer 0 questions Specialiserade artärer i navelsträngen. De transporterar bort spillprodukter och syrefattigt blod från fostret till modern via moderkakan. Hos människor finns som regel två navelartärer, men ibland endast en.
     • Livmoderartär 0 questions
     • Kotartär 0 questions Den första grenen av nyckelbensartären, med utbredning till nackmusklerna, ryggkotorna, ryggmärgen, lillhjärnan och inre delarna av hjärnan.
    • Kärlendotel 0 questions Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.
    • Mikrokärl 0 questions De fina blodkärl i kärlsystemet som är mindre än 100 mikromillimeter i inre diameter.
    • Glatt muskulatur i kärl 0 questions Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.
    • Näthinnekärl 0 questions
    • Tunica intima 0 questions
    • Vasa nervorum 1 question
    • Vasa vasorum 0 questions
    • Blodådror 0 questions
   • Glomerulär filtrationsbarriär 0 questions
   • Hjärta 0 questions Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.
  • Nervsystemet 1 question Den fullständiga nervapparaten, bestående av en central del (hjärnan och ryggmärgen) och en perifer del (kranial- och spinalnerverna, de autonoma ganglierna och nervnäten).
  • Sinnesorgan 0 questions
  • Vävnader 0 questions
  • Celler 3 questions Små protoplasmamassor som bygger upp organiserad vävnad och som består av en kärna omgiven av protoplasma, vilken innehåller de s k organellerna och är innesluten i cell- eller plasmamembranet. Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer.
  • Kroppsvätskor och sekret 1 question Flytande ämnen producerade av levande organismer för speciella ändamål eller utsöndrade som avfall. Hormoner och enzymer räknas inte som sekretionsprodukter.
  • Djurens anatomi 0 questions Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.
  • Mun, tänder, svalg 1 question Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.
  • Blod- och immunsystem 1 question De organ som ingår i blodproduktionsprocessen, inklusive de cellulära och molekylära enheter som är väsentliga för uppbyggandet av försvaret mot främmande organismer och ämnen.
  • Embryonal anatomi 0 questions De anatomiska strukturer som utgör en organism under dess tidiga utvecklingsstadier.
  • Integumentsystemet 2 questions Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.
  • Växtdelar 0 questions
  • Svampars delar 0 questions
  • Bakteriedelar 0 questions
  • Virusdelar 0 questions
 • Geografiska orter 0 questions
 • Publikationers särdrag 0 questions
 • Hälso- och sjukvård 12 questions Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Personer 0 questions Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Informatik 3 questions En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 questions I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 question
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 questions
 • Specialiteter och yrken 1 question
 • Fenomen och processer 1 question
 • Psykiatri och psykologi 5 questions
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 questions
 • Kemikalier och läkemedel 10 questions
 • Sjukdomar 41 questions
Ask a question:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...