Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
  • Kroppsdelar 1 fråga Kroppens olika anatomiska områden.
  • Muskuloskeletala systemet 1 fråga Kroppens muskler, ben och brosk.
  • Matsmältningssystemet 0 frågor En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Andningssystemet 3 frågor
  • Urogenitala systemet 0 frågor
  • Endokrina systemet 0 frågor Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.
  • Hjärt-kärlsystemet 2 frågor Kroppens blodcirkulationssystem.
   • Blod-luftbarriär 0 frågor Gränsen mellan kapillärblod och luften i lungblåsorna, vilken utgörs av alveolarepitelet och kapillärendotelet med tillhörande basalmembran och epitelcytoplasma. Genom detta membran sker ett gasutbyte .
   • Blod-vattenbarriär 0 frågor Den selektivt genomträngliga barriären mellan kapillärskiktet i ögats ciliarkropp och kammarvattnet. Den består av två lager epitel tätt sammanfogade vid apikalytorna.
   • Blod-hjärnbarriär 0 frågor Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan hjärnans kapillärkärl och hjärnvävnaden.
   • Blod-nervbarriär 0 frågor
   • Blod-näthinnebarriär 0 frågor Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en transportspärr för vissa ämnen mellan näthinnans kapillärkärl och näthinnevävnaden.
   • Blod-testikelbarriär 0 frågor Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan testikelkapillärerna och sädesförande epitel.
   • Blodkärl 2 frågor Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.
    • Pulsådror 0 frågor Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.
    • Kärlendotel 0 frågor Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.
    • Mikrokärl 0 frågor De fina blodkärl i kärlsystemet som är mindre än 100 mikromillimeter i inre diameter.
    • Glatt muskulatur i kärl 0 frågor Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.
    • Näthinnekärl 0 frågor
    • Tunica intima 0 frågor
    • Vasa nervorum 1 fråga
    • Vasa vasorum 0 frågor
    • Blodådror 0 frågor
     • Armhåleven 0 frågor Armens huvudven. Den utgör fortsättningen på basilär- och armvenerna som löper från teres majormuskelns underkant till det första revbenet, där den övergår i subklavikulära venen.
     • Vena azygos 0 frågor Oparig ven från högra tillförande lumbalvenen (ländryggsvenen) eller hålvenen som via aortaöppningen i mellangärdet löper genom bröstkorgen och slutar i övre hålvenen.
     • Arm-huvudvener 0 frågor Stora vener på båda sidor av halsroten, bildade genom föreningen av de inre jugular- och subklavikulärvenerna. De för bort blod från huvud, hals och armar och löper samman i den övre hålvenen.
     • Hjärnvener 0 frågor Kärl som leder blod från hjärnan.
     • Kranskärl 0 frågor Hjärtats vener och artärer.
     • Hjärnsinus 0 frågor Stora, endotelklädda venkanaler mellan den hårda hjärnhinnans två skikt; de innehåller inga klaffar.
      • Sinus cavernosus 0 frågor Ett oregelbundet, venöst hålrum i den hårda hjärnhinnan (dura mater) på båda sidor av kilbenet.
      • Övre mittställda blodledaren 0 frågor
      • Tvärgående sinus 0 frågor
     • Lårbensven 0 frågor Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.
     • Levervener 0 frågor Vener som leder blod från levern.
     • Höftven 0 frågor En ven på båda sidor av kroppen som utgör föreningen av den yttre och inre höftvenen och löper uppåt tills den går samman med motsvarande ven från andra kroppshalvan och bildar nedre hålvenen.
     • Halsvener 0 frågor Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.
     • Knävecksven 0 frågor Den ven som bildas genom föreningen av den främre och den bakre skenbensvenen. Den passerar knävecket och övergår i lårbensvenen.
     • Portasystemet 0 frågor Ett system av två kapillärbäddar kopplade med varandra via venösa kärl. Blodet, under passagen transporteras genom den första kapillärbädden till den andra kapillärbädden innan det återvänder till den systemiska cirkulationen. Gäller speciellt det hepatiska portasystemet.
     • Lungvener 0 frågor De vener som leder tillbaka det syresatta blodet från lungorna till hjärtats vänstra förmak.
     • Njurvener 0 frågor Korta och tjocka vener som leder blodet från njurarna till hålvenen.
     • Näthinneven 0 frågor
     • Vena saphena 0 frågor
     • Nyckelbensven 0 frågor
     • Venae cavae 0 frågor
     • Venösa klaffar 0 frågor
     • Venoler 0 frågor
   • Glomerulär filtrationsbarriär 0 frågor
   • Hjärta 0 frågor Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.
  • Nervsystemet 1 fråga Den fullständiga nervapparaten, bestående av en central del (hjärnan och ryggmärgen) och en perifer del (kranial- och spinalnerverna, de autonoma ganglierna och nervnäten).
  • Sinnesorgan 0 frågor
  • Vävnader 0 frågor
  • Celler 3 frågor Små protoplasmamassor som bygger upp organiserad vävnad och som består av en kärna omgiven av protoplasma, vilken innehåller de s k organellerna och är innesluten i cell- eller plasmamembranet. Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer.
  • Kroppsvätskor och sekret 1 fråga Flytande ämnen producerade av levande organismer för speciella ändamål eller utsöndrade som avfall. Hormoner och enzymer räknas inte som sekretionsprodukter.
  • Djurens anatomi 0 frågor Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.
  • Mun, tänder, svalg 1 fråga Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.
  • Blod- och immunsystem 1 fråga De organ som ingår i blodproduktionsprocessen, inklusive de cellulära och molekylära enheter som är väsentliga för uppbyggandet av försvaret mot främmande organismer och ämnen.
  • Embryonal anatomi 0 frågor De anatomiska strukturer som utgör en organism under dess tidiga utvecklingsstadier.
  • Integumentsystemet 2 frågor Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.
  • Växtdelar 0 frågor
  • Svampars delar 0 frågor
  • Bakteriedelar 0 frågor
  • Virusdelar 0 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Organismer 4 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...