Se kategorier

 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
  • Kroppsdelar 1 fråga Kroppens olika anatomiska områden.
  • Muskuloskeletala systemet 1 fråga Kroppens muskler, ben och brosk.
  • Matsmältningssystemet 0 frågor En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Andningssystemet 3 frågor
  • Urogenitala systemet 0 frågor
  • Endokrina systemet 0 frågor Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.
  • Hjärt-kärlsystemet 2 frågor Kroppens blodcirkulationssystem.
  • Nervsystemet 1 fråga Den fullständiga nervapparaten, bestående av en central del (hjärnan och ryggmärgen) och en perifer del (kranial- och spinalnerverna, de autonoma ganglierna och nervnäten).
  • Sinnesorgan 0 frågor
  • Vävnader 0 frågor
  • Celler 3 frågor Små protoplasmamassor som bygger upp organiserad vävnad och som består av en kärna omgiven av protoplasma, vilken innehåller de s k organellerna och är innesluten i cell- eller plasmamembranet. Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer.
  • Kroppsvätskor och sekret 1 fråga Flytande ämnen producerade av levande organismer för speciella ändamål eller utsöndrade som avfall. Hormoner och enzymer räknas inte som sekretionsprodukter.
  • Djurens anatomi 0 frågor Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.
   • Luftsäckar 0 frågor Säckar eller utrymmen med tunna väggar som utgör en del av andningssystemet hos fåglar, fiskar, insekter och däggdjur.
   • Analsäckar 0 frågor Två säckliknande körtlar hos köttätare som mynnar ut vid ändtarmsöppningen.
   • Djurfenor 0 frågor
   • Djurskal 0 frågor
   • Insektsantenner 0 frågor
   • Näbb 0 frågor Hornbeklädda, utskjutande käkar med varierande form och funktion hos fåglar och vissa andra djurarter (sköldpaddor, bläckfiskar och näbbdjur).
   • Bursa Fabricii 0 frågor En utväxt i tarmepitelet nära kloaken hos fåglar, vilken liknar tymus hos däggdjur. Den tillbakabildas inom 6 månader efter kläckning, och resten kvarstår som en samling fibrös vävnad hos vuxna fåglar . Säcken består av lymfoid vävnad och utgör centrum för utvecklingen av B-lymfocyter.
   • Kloak 0 frågor Tarmens slutkammare, i vilken även finns mynningar från njurarna och könsorganen, hos fåglar, kräldjur, groddjur, kloakdjur och många fiskarter. Den finns också som en fylogenetiskt betingad embryostruktur hos däggdjur.
   • Kam och slör 0 frågor
   • Compound Eye, Arthropod 0 frågor
   • Corpora allata 0 frågor Parvisa eller sammansmälta ganglieliknande kroppar i insekthuvuden.
   • Kräva 0 frågor Extra utbuktning på matstrupen hos fåglar, i vilken de kan lagra en större mängd föda, och där t ex frön mjukas upp. Krävan saknar slemhinnekörtlar.
   • Äggskal 0 frågor Det yttre skyddshöljet på ägg.
   • Elektriskt organ 0 frågor Ett organ bestående av omvandlade muskelfibrer som bildar skivformade, flerkärniga plattor ordnade som seriekopplade batterier och inbäddade i en geléliknande massa hos ca 250 olika arter av elektriska fiskar. En stor torpedrocka kan ha uppemot en halv miljon plattor. Sådana omvandlade muskelfibrer kan förekomma i olika kroppsdelar, som t ex kropp och svans hos elektrisk ål, hyobrankialapparaten hos stingrocka och de utstickande ögonmusklerna hos stjärnkikare (Uranoscopidae). Kraftiga elorgan avger korta stötar flera gånger per sekund. Deras uppgift är att förlama byten eller skrämma rovdjur. En stor torpedrocka kan alstra stötar med en spänning på mer än 200 volt, nog för att paralysera en människa.
   • Embryo, icke-däggdjur 0 frågor Embryon hos andra djurarter än däggdjur. För kycklingar används den specifika termen kycklingembryo.
   • Fettkropp 0 frågor Näringsförråd av fettvävnad hos ffa insekter och groddjur.
   • Fjädrar 0 frågor En speciell form av hudbildning som endast finns hos fåglar.
   • Framben 0 frågor Främre extremitet hos fyrfota djur.
    • Karpus hos djur 0 frågor Den led hos djur som motsvarar handleden hos människa.
    • Vinge 0 frågor
   • Ganglier, ryggradslösa djur 0 frågor Anhopningar av nervceller i ryggradslösa djur. Nervknutorna kan även innehålla nervcellsutskott och stödceller utan nervcellsfunktion. Många typer av invertebratganglier är tacksamma forskningsobjekt, eftersom de innehåller ett litet antal funktionella nervcellstyper som skiljer sig åt hos olika djurarter.
   • Gälar 0 frågor
   • Harders körtel 0 frågor En talgkörtel som finns hos ett flertal olika landlevande ryggradsdjur. Den är placerad i ögonhålan och kan ha olika funktioner. Dess sekret smörjer ögongloben, och den kan utsöndra tillväxtfaktorer. Hos fåglar har den även en immunförsvarsfunktion, och hos vissa gnagare spelar den en roll i fotoreceptionen och värmeregleringen.
   • Huvudnjure 0 frågor
   • Hemolymf 0 frågor Den näringsdistribuerande, blod/lymfliknande vätskan hos några ryggradslösa djur.
   • Hepatopankreas 0 frågor En primitiv form av matsmältningskörtel hos marina artropoder (leddjur), innehållande celler som liknar leverceller och bukspottkörtelceller hos däggdjur.
   • High Vocal Center 0 frågor
   • Bakben 0 frågor Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.
   • Hov och klo 0 frågor
   • Horn 0 frågor
   • Imaginalskivor 0 frågor
   • Njurkörtel 0 frågor Organstrukturer hos fiskar som motsvarar njurbarksvävnaden hos däggdjur. De är belägna intill eller inuti njuren.
   • Sidolinje 0 frågor Ett känselsystem hos fiskar och groddjur. Sidolinjen utgörs av känselorgan (kanaler och gropar) med neuromaster (mekanoreceptorer) som uppfattar tryckskillnader till följd av rörelser i vattnet.
   • Malpighiska kanaler 0 frågor Smala, rör- eller hårlikande avföringsstrukturer hos insekter. De utgår från tarmkanalen mellan mittkroppen (mesenteron) och bakkroppen (proctodeum).
   • Bröstkörtlar hos djur 0 frågor Mjölkkörtlar hos andra däggdjur än människan.
   • Livmoderkörtel 0 frågor En samling korniga epitelceller i livmodermuskeln under fosterkakan som bildas under graviditet/dräktighet hos vissa djurarter.
   • Svampkroppar 0 frågor Framträdande nervcellslober som finns hos ringmaskar och alla leddjur utom kräftdjur. De tros ha med luktsinnet och luktminnet att göra, och de tycks särskilt utvecklade hos kackerlackor och bin.
   • Nematocyst 0 frågor
   • Blinkmembran 0 frågor Ett veck i bindhinnans slemmembran hos många djur. Vid vila är det dolt in den inre ögonvrån. Det kan vecklas ut till att täcka delar av eller hela hornhinnan för att hålla den ren.
   • Optisk lob, icke-däggdjur 0 frågor
   • Ovidukter 0 frågor Rörformade organ genom vilka äggceller transporteras från äggstockarna. De kallas ovidukter hos icke däggdjur, äggledare hos däggdjur.
   • Perianala körtlar 0 frågor
   • Fotoreceptorerceller, ryggradslösa djur 0 frågor Celler hos ryggradslösa djur som är specialiserade på att känna av ljus och mörker och förmedla dessa intryck i det centrala nervsystemet.
   • Saltkörtel 0 frågor
   • Doftkörtlar 0 frågor Exokrina körtlar hos djur som avger doftämnen, vilka antingen avskräcker eller attraherar andra djur, t ex de perianala körtlarna hos skunkar, vesslornas analkörtlar, myskkörtlarna hos rävar, osv.
   • Sensilla 0 frågor
   • Magsäck hos fåglar 0 frågor
   • Magsäck, idisslare 0 frågor
   • Svans 0 frågor
   • Ultimobrankialorganet 0 frågor
   • Morrhår 0 frågor Styva hår som sticker ut från området kring nosen hos de flesta däggdjur och fungerar som beröringskänselspröt.
   • Ull 0 frågor
  • Mun, tänder, svalg 1 fråga Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.
  • Blod- och immunsystem 1 fråga De organ som ingår i blodproduktionsprocessen, inklusive de cellulära och molekylära enheter som är väsentliga för uppbyggandet av försvaret mot främmande organismer och ämnen.
  • Embryonal anatomi 0 frågor De anatomiska strukturer som utgör en organism under dess tidiga utvecklingsstadier.
  • Integumentsystemet 2 frågor Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.
  • Växtdelar 0 frågor
  • Svampars delar 0 frågor
  • Bakteriedelar 0 frågor
  • Virusdelar 0 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Sjukdomar 41 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Personer 1 fråga Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Organismer 4 frågor
 • Kemikalier och läkemedel 9 frågor
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Geografiska orter 1 fråga
 • Fenomen och processer 1 fråga
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...