Se kategorier

 • Anatomi 20 frågor Läran om levande organismers byggnad.
  • Kroppsdelar 1 fråga Kroppens olika anatomiska områden.
  • Muskuloskeletala systemet 1 fråga Kroppens muskler, ben och brosk.
  • Matsmältningssystemet 0 frågor En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).
  • Andningssystemet 3 frågor
   • Struphuvud 0 frågor En oregelbundet tubformad anatomisk struktur av muskelvävnad och brosk, klädd med slemhinna och belägen överst på luftröret, nedanför tungroten och tungbenet. Struphuvudet är det viktiga tillslutningsorgan som skyddar öppningen till luftröret och fungerar som röstgenerator.
   • Lunga 0 frågor Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.
   • Näsa 1 fråga En del av den övre luftvägen. Den innehåller luktorganet. Till näsan hör den yttre näsan, näshålan och bihålorna.
    • Näsben 0 frågor De båda små och avlånga, fyrkantiga ben som tillsammans bildar näsryggen.
    • Näsbrosk 0 frågor Hyalina brosk i näsan. Det finns fem större näsbrosk: två sidobrosk, två vingbrosk och ett skiljeväggsbrosk.
    • Näshåla 0 frågor Den inre delen av luftvägarna på båda sidor av nässkiljeväggen. Näshålorna, som sträcker sig från näsborrarna till nasofarynx, är klädda med flimmerhårsrik slemhinna.
    • Nässlemhinna 0 frågor Den slemhinna som bekläder näshålan, inklusive näsborrarnas slemhinna och luktslemhinnan. Den består av flimmerhårsceller, bägarceller, borstceller, småkornsceller, basalceller och körtlar med både slemceller och serösa celler.
     • Bägarceller 0 frågor Mucinutsöndrande celler i cylinderepitelskiktet.
     • Luktslemhinna 0 frågor Den del av nässlemhinnan som innehåller ändarna av de sensoriska nerverna för lukt, belägna i valvet i varje näshåla. Det gulbruna luktepitelet består av luktreceptornervceller, borstceller, stamceller och tillhörande luktkörtlar.
      • Luktreceptorneuron 0 frågor Nervceller i luktepitelet med proteiner (luktreceptorer) som binder, och därmed påvisar, luktämnen. Dessa nervceller skickar ut sina dendriter till epitelets yta, med luktreceptorerna belägna ytterst på de orörliga flimmerhåren. Deras myelinfria utskott bildar synapser i luktloben i hjärnan.
    • Nässkiljevägg 1 fråga Den mittre skiljeväggen mellan näshålorna. Den utgörs av näsbrosket, delar av skallbenet (silbenet och plogbenet) och membranösa delar.
    • Bihålor 0 frågor Luftfyllda hålrum som mynnar på olika platser i näshålan och är klädda med cilierad nässlemhinna. Varje bihålan benäms efter sin lokalisation: etmoidalsinus, frontalsinus, maxillarsinus och sfenoidsinus.
    • Näsmusslor 0 frågor
   • Svalg 0 frågor Ett fibromuskulärt rörformigt organ som börjar vid skallbasen bakom näsan och sträcker sig ned till matstrupen och omger struphuvudet.
   • Lungsäck 0 frågor Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.
   • Andningsorganens slemhinna 0 frågor
   • Luftstrupe 0 frågor Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.
  • Urogenitala systemet 0 frågor
  • Endokrina systemet 0 frågor Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.
  • Hjärt-kärlsystemet 2 frågor Kroppens blodcirkulationssystem.
  • Nervsystemet 1 fråga Den fullständiga nervapparaten, bestående av en central del (hjärnan och ryggmärgen) och en perifer del (kranial- och spinalnerverna, de autonoma ganglierna och nervnäten).
  • Sinnesorgan 0 frågor
  • Vävnader 0 frågor
  • Celler 3 frågor Små protoplasmamassor som bygger upp organiserad vävnad och som består av en kärna omgiven av protoplasma, vilken innehåller de s k organellerna och är innesluten i cell- eller plasmamembranet. Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer.
  • Kroppsvätskor och sekret 1 fråga Flytande ämnen producerade av levande organismer för speciella ändamål eller utsöndrade som avfall. Hormoner och enzymer räknas inte som sekretionsprodukter.
  • Djurens anatomi 0 frågor Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.
  • Mun, tänder, svalg 1 fråga Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.
  • Blod- och immunsystem 1 fråga De organ som ingår i blodproduktionsprocessen, inklusive de cellulära och molekylära enheter som är väsentliga för uppbyggandet av försvaret mot främmande organismer och ämnen.
  • Embryonal anatomi 0 frågor De anatomiska strukturer som utgör en organism under dess tidiga utvecklingsstadier.
  • Integumentsystemet 2 frågor Kroppens yttre täckskikt, bestående av huden och dess tillbehör, dvs hår, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar.
  • Växtdelar 0 frågor
  • Svampars delar 0 frågor
  • Bakteriedelar 0 frågor
  • Virusdelar 0 frågor
 • Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 0 frågor
 • Fenomen och processer 1 fråga
 • Specialiteter och yrken 1 fråga
 • Geografiska orter 0 frågor
 • Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 4 frågor
 • Teknologi, industri, lantbruk 1 fråga
 • Hälso- och sjukvård 12 frågor Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.
 • Humaniora 2 frågor I vid bemärkelse benämning på de humanistiska vetenskaperna.
 • Informatik 3 frågor En gren inom informationsvetenskaperna med inriktning på datorbaserad analys och distribution av data.
 • Kemikalier och läkemedel 10 frågor
 • Organismer 4 frågor
 • Personer 0 frågor Personer som individer (t ex abortsökande) eller som medlemmar i en grupp (t ex latinamerikaner), men inte personer inom olika yrkesgrupper (t ex läkare eller bibliotekarier).
 • Psykiatri och psykologi 5 frågor
 • Publikationers särdrag 0 frågor
 • Sjukdomar 41 frågor
Ställ en fråga:
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.
Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...