0 votes
75 views
in Actinomycetaceae by
Undrar över om man har strålsvamp i lungorna är det då lättare att få andra bakterier t ex e kolie.

Får nu kåvepen, Hur lång brukar behandlingen vara. Har tidigare haft strålsvamp i sidan av halsen och blev då opererad. Fick därefter behandling i tryckkammare för att kåvepenin skulle kunna komma åt ordentligt. Kan man även göra mer behandling i lungorna.

Väldigt andfådd kan jag bli av med det.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Välkommen till lookformedical.com, där du kan ställa frågor och få svar från andra användare.

104 questions

21 answers

3 comments

289 users

Disclaimer: vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet på denna webbplats.
...