Organismer 13149Geografiska orter 12635Kemikalier och läkemedel 6718Informatik 5832Hälso- och sjukvård 5261Teknologi, industri, lantbruk 5222Humaniora 4708Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 3963Sjukdomar 3668Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 2954Fenomen och processer 2739Psykiatri och psykologi 2655Anatomi 1864Specialiteter och yrken 911Personer 881Publikationers särdrag 768