Organismer 13165Geografiska orter 12667Kemikalier och läkemedel 6839Informatik 6384Hälso- och sjukvård 5264Teknologi, industri, lantbruk 5235Humaniora 4719Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 4036Sjukdomar 3677Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 2962Fenomen och processer 2746Psykiatri och psykologi 2658Anatomi 1866Specialiteter och yrken 912Personer 887Publikationers särdrag 768