Organismer 13157Geografiska orter 12650Kemikalier och läkemedel 6779Informatik 6146Hälso- och sjukvård 5262Teknologi, industri, lantbruk 5227Humaniora 4714Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 4005Sjukdomar 3672Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 2958Fenomen och processer 2744Psykiatri och psykologi 2656Anatomi 1864Specialiteter och yrken 912Personer 884Publikationers särdrag 768