Organismer 13136Geografiska orter 12617Kemikalier och läkemedel 6653Informatik 5607Hälso- och sjukvård 5261Teknologi, industri, lantbruk 5215Humaniora 4706Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser 3924Sjukdomar 3664Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi 2952Fenomen och processer 2737Psykiatri och psykologi 2654Anatomi 1863Specialiteter och yrken 910Personer 879Publikationers särdrag 768